Certificaatuitreiking Johan Willem Friso Kazerne op Koopmansplein

DELEN
Johan Willem Friso kazerne heet nieuwe bewoners welkom

ASSEN – Op vrijdag 9 oktober staat het Koopmansplein in Assen geheel in het teken van een militaire ceremonie. School Noord, gelegerd op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen, sluit haar eindoefening die dag af op het Koopmansplein. 89 leerlingen van de basisopleiding ontvangen dan, voor de tweede keer in het openbaar, hun diploma.

In de ochtend voorafgaand aan de uitreiking is er van alles te zien en te beleven op het Koopmansplein. Zowel de gemeente Assen als de Koninklijke Landmacht zijn blij dat de militairen deel uit maken van het dagelijkse leven in Assen. Met deze openbare ceremonie willen ze dit gezamenlijk uitdragen. Het laat de verbondenheid tussen de JWF Kazerne en de gemeente Assen duidelijk zien.

Vanaf 11 uur kan iedereen die dat wil naar beneden tokkelen vanaf warenhuis Vanderveen. De begeleiding wordt verzorgd door de militairen van de kazerne. Ook zijn er verschillende voertuigen van de gemechaniseerde infanterie, de luchtmobiele infanterie en de geneeskundige ondersteuning om te bekijken. Voertuigen die bij de inzet van militairen in het buitenland worden gebruikt tijdens de zogenaamde “boots on the ground”.

De certificaatuitreiking begint rond 14 uur. De militairen en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso marcheren vooraf samen van de kazerne naar het Koopmansplein. Na het defilé van de militairen volgt dan de zogeheten ‘baretten scène’. Hierbij wordt de veldpet in de lucht gegooid en de baret geplaatst. Aansluitend worden de certificaten uitgereikt.

Op vrijdag 9 oktober is iedereen welkom om de activiteiten de ceremonie bij te wonen.

School Noord Assen

Sinds 1 november 1998 is School Noord gehuisvest op de kazerne in Assen. School Noord verzorgt de basis militaire opleiding en vorming voor soldaten. Jongens en meiden krijgen deze opleiding voordat zij beginnen aan hun eerste functie bij de Koninklijke Landmacht. In de basisopleiding leren zij hoe zij moeten optreden als teamlid in een militaire organisatie. Tevens krijgen zij lessen in o.a. eerste hulp bij ongevallen, militair recht, leven onder primitieve omstandigheden en hoe zij moeten omgaan met een persoonlijk wapen.

Na de opleiding gaan de soldaten naar de diverse eenheden van de Koninklijke Landmacht. Als zij geslaagd zijn voor de opleiding ontvangen zij een certificaat en mogen zij de baret dragen.