Christelijke basisscholen Assen openen hun deuren

Een unieke kans om de verschillende scholen in vol bedrijf te bezoeken

DELEN
ASSEN – Op vrijdagochtend 12 februari organiseert de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe een open ochtend op bijna al haar scholen.

Een unieke kans om de verschillende scholen in vol bedrijf te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe de verschillende schoolconcepten in de praktijk werken: van Daltononderwijs tot Jenaplanonderwijs en van ontwikkelingsgericht werken tot meervoudige intelligentie.

Deze ochtend is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen op een moderne basisschool, inclusief de voorzieningen voor kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. Vooral voor ouders die nog een schoolkeuze moeten gaan maken is dit een unieke kans om de sfeer te proeven en kennis te nemen van de huidige ontwikkelingen richting een kindcentrum. Doordat de scholen zoveel mogelijk hun gewone lesrooster volgen kunnen de nieuwe ouders een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. U bent de gehele ochtend van harte welkom!

Christelijke basisscholen Assen

De open ochtend wordt gehouden op alle christelijke basisscholen in Assen, met uitzondering van CDS de Borg in Marsdijk. Deze school houdt een open ochtend op donderdag 11 februari.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen