Cindy Vorselman nieuwe fractievoorzitter Partij van de Arbeid

DELEN

Assen – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA Assen zich tot doel gesteld om vernieuwing aan te brengen in de manier van politiek bedrijven. Met onze verkozen lijsttrekker Natasja Lubbers hebben we daar de eerste stappen in gezet. Na de verkiezingen is de PvdA de oppositie terecht gekomen. De fractie is van mening dat een koerswijziging daarmee meer aandacht moet krijgen.

Om Natasja de ruimte te geven zich in te kunnen zetten voor de broodnodige vernieuwing, heeft de fractie besloten dat Cindy Vorselman vooralsnog de rol van fractievoorzitter op zich neemt.

Vernieuwingsslag
In de campagneperiode heeft Natasja zich al actief ingezet voor een vernieuwde manier van politiek voeren. Natasja geeft aan: “De PvdA maakt als geheel een vernieuwingsslag door en zeker nu wij een oppositierol vervullen moeten we de ruimte nemen om onszelf opnieuw uit te vinden. Een koerswijziging is daarin dan ook noodzakelijk. Ik ga mij richten op die vernieuwing, zowel in Assen als in regionaal en landelijk verband. We moeten terug naar de basis, maar in een andere vorm. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons de komende periode weer ontwikkelen tot dé partner om in Assen het verschil te kunnen maken voor onze inwoners”.

Nieuwe bestuurssamenstelling
Afgelopen maandag heeft de afdelingsvoorzitter besloten zijn taken neer te leggen. Met dit vertrek en de koerswijziging die we in gezamenlijkheid willen doorvoeren, zullen wij de komende maanden tevens komen tot een nieuwe bestuurssamenstelling.