Cliëntondersteuning bij langdurige zorg nog relatief onbekend

DELEN

Assen – Door alle veranderingen in het sociale domein is het niet altijd meer duidelijk bij welk loket u terecht kunt voor welke zorg, hulpvraag of klacht. Dat is voor veel mensen best een zoektocht. Ook is niet altijd duidelijk dat iedereen met een indicatie voor langdurig zorg (Wlz) recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning.

In Drenthe kunt u voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij MEE Drenthe of bij Zorgbelang Drenthe. Dit valt niet, zoals vaak wordt gedacht, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt geregeld door de zorgkantoren in Nederland. Voor Drenthe is dit Zilveren Kruis Zorgkantoor. Iedereen met een Wlz-indicatie kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit geldt ook voor vertegenwoordigers of mantelzorgers van mensen met een Wlz-indicatie.

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:
* welke vorm van zorg het beste bij u past?
* bij welke zorgaanbieder u terecht kunt voor de gewenste zorg?
* hoe het zit met wachttijden of uw rechten als cliënt?
* hoe u invulling kunt geven aan uw persoonlijk plan, dat u nodig heeft voor zorg thuis
(modulair pakket thuis) of voor een persoonsgebonden budget (pgb)?
* hoe u uw persoonlijk plan of zorgplan kunt opstellen, evalueren of bijstellen?

Of ontvangt u al zorg van een zorgaanbieder, maar:
* wilt u uw huidige zorg veranderen?
* bent u niet tevreden over de zorg die u ontvangt?
* wilt u hulp bij het opstellen van uw zorgplan, waarin de afspraken met uw zorgaanbieder
staan?
* wenst u dat er iemand met u mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over uw zorgplan?
* kunt u het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Met al deze vragen kunt u terecht bij:
MEE Drenthe, telefoon 0592 30 39 99
Zorgbelang Drenthe, telefoon 050 727 1500.

Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.