COG scholen krijgen predicaat excellent

DELEN

Assen – CBS Het Krijt, CBS Het Kompas, CBS de Lichtbaak en CBS De Vaart kregen vanmiddag het predicaat ‘excellente school Drenthe’ uitgereikt door Gedeputeerde Bijl. In totaal zijn negen basisscholen in Drenthe beoordeeld met een excellente score. Zij hebben zich de afgelopen twee jaar ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en dienen nu als voorbeeld voor andere Drentse scholen.

Het traject Het Drentse Excellentietraject is geïnitieerd door de Drentse regiegroep Onderwijskwaliteit waarbinnen een aantal schoolbesturen (waaronder COG Drenthe), gemeenten en provincie nauw samenwerken. Tijdens dit traject kregen scholen de mogelijkheid om zich te verdiepen in een onderwerp via scholing en het leren van elkaars ervaringen. De afgelopen twee jaar stond het onderwerp Eigenaarschap centraal. Meer eigenaarschap legt een grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen en vergroot hun motivatie.

Trots
Vrijdagmiddag kregen in totaal negen Drentse basisscholen uit handen van Gedeputeerde Cees Bijl een bordje met daarop de tekst ‘Deelnemer Excellentietraject Drenthe’. Dat kunnen ze op school ophangen. Yco Huizinga, directeur CBS Het Krijt reageert trots: “Wij zijn erg blij met dit predicaat. Bij Kindcentrum Het Krijt zijn we altijd onderzoekend en ontdekkend bezig. Samen zetten we ons in voor de toekomst van kwalitatief goed basisonderwijs”.