College benoemt voorzitter en leden voor Raad van Toezicht Stichting TT Week Assen

DELEN

Assen – Het College van B&W heeft een voorzitter en twee leden voor de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting TT Week Assen benoemd. Daarmee is de verzelfstandiging van de organisatie van het TT Festival een feit geworden. De operationele leiding van de stichting is voorlopig de verantwoordelijkheid van de huidige projectleider TT Festival, die is benoemd tot interim directeur-bestuurder.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is gestreefd naar een goede mix van deskundigheid en ervaring bij de afzonderlijke leden. Specifiek is gekeken naar kennis en ervaring op de terreinen politiek en bestuur, financiën en ondernemerschap, alsmede naar binding met de stad Assen en het TT Festival

Voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter van de Raad van Toezicht wordt de heer B.N. (Berndt) Benjamins uit Groningen. De heer Benjamins is zelfstandig ondernemer en actief in de stad-Groninger gemeentepolitiek. Naast het voorzitterschap gaat de heer Benjamins ook de portefeuille politieke en bestuurlijke zaken beheren.

Leden
Als leden zijn benoemd mevrouw J.E.J. (Jovancka) Homan uit Assen en de heer M.M. (Marijn) Nossent uit Vries.
Mevrouw Homan is momenteel werkzaam als zorgmanager bij zorgaanbieder Interzorg. Ze heeft, onder andere voortvloeiend uit eerder opgedane ervaringen als ondernemer, een stevig netwerk in Assen ontwikkeld met daaraan gekoppeld de nodige bestuurservaring.
De heer Nossent uit Vries is van huis uit bedrijfskundige en momenteel binnen de NAM-organisatie werkzaam als financieel manager.

Interim directeur-bestuurder
Als interim directeur-bestuurder zal vooralsnog de heer Sander ten Bosch optreden.
De heer ten Bosch heeft een jarenlange ervaring opgebouwd als het gaat om het organiseren van het TT Festival en is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de editie 2019.
De tijdelijke benoeming is onder meer van belang voor het doorlopen van de voorgeschreven formaliteiten met betrekking tot de oprichting van de stichting.
Het is aan de raad van toezicht om te voorzien in de aanstelling van de definitieve directeur-bestuurder.

Overgangsjaar
De nieuwe Stichting TT Week Assen zal verantwoordelijk zijn voor het TT Festival in 2020. Voor de editie 2019 geldt een overgangsjaar. De organisatie daarvan wordt nog verzorgd door de huidige (gemeentelijke) projectorganisatie onder leiding van projectleider Sander ten Bosch.