Conferentie North Sea Region in De Nieuwe Kolk Assen

DELEN

ASSEN – De conferentie van de North Sea Region komt op 16 en 17 juni naar Drenthe toe, Assen is ‘gast stad’ en de conferentie vindt plaats in De Nieuwe Kolk.

Deze jaarlijkse bijeenkomst van het NSR Interreg B Programma en de Noordzee Commissie, trekt honderden gasten uit alle landen van de Noordzee regio; Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, België, Zweden, Noorwegen en Nederland. De conferentie is bij uitstek de plaats waar partners die geïnteresseerd zijn in innovatieve projecten elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en mogelijk nieuwe toekomstwegen in slaan.

De afgelopen zeven jaar is een grote diversiteit aan projecten in het kader van het Interreg programma van de Noordzee regio succesvol uitgevoerd.

Programma 2014-2020

Voor 2014-2020 is een nieuw North Sea Region-programma opgesteld. Het bouwt verder op de uitgebreide ervaring van de afgelopen jaren waarbij door middel van samenwerking in de regio realistische resultaten zijn behaald. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat ondernemingen hun groei vaak halen uit andere landen dan Nederland en innoveren gericht is op niches in de markt.

Voor het programma 2014-2020 zijn vier thema’s benoemd

* Ondersteuning van economische groei
* Eco-innovatie: het stimuleren van de groene economie
* Bescherming tegen de klimaatverandering en het behoud van het milieu
* Het bevorderen van groene mobiliteit

De North Sea Region in Assen

Tijdens de NSR Annual Conference, staat matchmaking hoog op de agenda. We willen door het verbinden van partijen projecten starten en zo concrete resultaten boeken. Heeft u innovatieve projecten, dan helpen we u graag met het leggen van verbindingen met andere partijen.

North Sea Experience

Tijdens de North Sea Experience op 16 juni heeft u tevens de mogelijkheid een project te demonstreren. Maar ook voor bedrijven en kennisinstellingen biedt de NSR conferentie een podium om hun bijdrage aan innovaties voor het voetlicht te brengen voor bezoekers uit Nederland en andere Europese landen.

Aanmelden? Bezoek de website