Crisisopname voor mensen met een verstandelijke beperking goed geregeld

Overeenkomst getekend met het Zilveren Kruis en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

DELEN

ASSEN – Mensen met een verstandelijke beperking zijn meestal goed in staat zich zelfstandig te redden. Maar onverwachte of complexe situaties leiden soms tot overbelasting, zoals ernstige lichamelijke, sociale of psychische ontregeling van de persoon zelf of zijn naaste omgeving. Dan kan voor een korte periode 24-uurs zorg nodig zijn.

De twaalf Drentse gemeenten hebben samen de crisisopvang voor mensen met een verstandelijke beperking geregeld. Hierdoor is altijd een behandelplek beschikbaar als dat nodig is. In Drenthe hebben mensen met een verstandelijke beperking jaarlijks gemiddeld 25 keer crisisopvang nodig. Sinds 2015 moet elke gemeente dit zelf regelen en dat is lastig als het om een kleine groep gaat.

Samenwerking

Op 10 november ondertekenden de twaalf Drentse gemeenten daarom een overeenkomst getekend met het Zilveren Kruis en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). Dit is een initiatief van GGZ Drenthe, Vanboeijen, De Trans, de Baalderborg Groep en Promens Care. In het CVBP is altijd een bed beschikbaar als iemand met een verstandelijke beperking in een crisissituatie komt.

Behandeling tijdens crisisopvang

De crisisopvang duurt twee tot drie weken. Tijdens de opname krijgen cliënten een dagprogramma met veel structuur en rust. Daarnaast wordt naar oplossingen gezocht zodat de cliënt weer thuis kan wonen.