Gezocht: Commissieleden adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe

DELEN

ASSEN – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zoekt leden voor de provinciale Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe.

De commissie en haar werkwijze

De Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe heeft tot taak het college van Gedeputeerde Staten te adviseren over de toekenning van de Culturele Prijs van Drenthe. De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Daarbij kijken we vooral hoe inspirerend het werk is en wat de culturele en sociale betekenis ervan is voor de provincie Drenthe.

De prijs reiken we eens per drie jaar uit en bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,– en een bronzen legpenning. De eerstvolgende prijsuitreiking is in het voorjaar van 2020.

Benoeming en vergoeding

De commissie bestaat uit een voorzitter en zeven experts die elk voor een periode van zes jaar worden benoemd. In de periode voorafgaand aan de uitreiking is er een aantal vergaderingen en waar nodig leggen we werkbezoeken af. Van de commissieleden verachten we een actieve inbreng, een brede culturele interesse en actuele kennis van het culturele veld in Drenthe.

Reis- en vergaderkosten vergoeden wij volgens provinciale normen.

Op dit moment zijn er binnen de commissie vier vacatures:

  • Algemeen lid op het gebied van Drents erfgoed en cultuur.
  • Algemeen lid op het gebied van Drentse letteren.
  • Algemeen lid op het gebied van jongerencultuur.
  • Algemeen lid op het gebied van vormgeving & design.

Daarnaast kunt u kenbaar maken of u interesse heeft in de rol van voorzitter.

Uw kwaliteiten

  • Kennis van één van de bovenstaande disciplines.
  • Kennis van cultuur in het algemeen en van de Drentse situatie in het bijzonder.
  • Communicatieve vaardigheden.
  • Goed kunnen samenwerken.

Interesse?

Heeft u belangstelling? Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag vóór 1 juni 2019 via werkenbij@drenthe.nl  De sollicitatiegesprekken vinden medio juni 2019 plaats.