De scholen gaan weer beginnen

DELEN

ASSEN – Op maandag 17 augustus a.s. is voor alle scholen in Drenthe de zomervakantie weer voorbij. Veilig Verkeer Nederland start de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ voor Drenthe in Assen en vraagt hierbij aandacht voor de verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen.

Voorafgaand aan de campagne heeft Veilig Verkeer Nederland scholen gevraagd verkeersonveilige situaties te melden, waar per provincie een school uitgekozen werd voor een startmoment . In Drenthe is dit het Sterrenschip in Assen geworden. Bij deze school zijn de kinderen van groep 6 gevraagd om een tekening te maken van de verkeerssituatie in de buurt van hun school die zij zelf gevaarlijk of lastig vinden. Kinderen beleven het verkeer heel anders dan volwassenen, en een kindertekening maakt volwassen weggebruikers daar extra bewust van. Uit de tekeningen is er een gekozen die bij de start van het nieuwe schooljaar prijkt op honderden ansichtkaarten en 2 sandwichborden. Hierop is ook de boodschap weergegeven om extra alert te zijn op kinderen in het verkeer.

OBS Het Sterrenschip in Assen is hierdoor de locatie voor start van de Drentse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. De voor hun speciaal gemaakte ansichtkaarten zullen de leerlingen op deze dag uitdelen aan verkeersdeelnemers in de buurt van de school. Op maandag 17 augustus om 11.30 uur zal wethouder Harmke Vlieg de sandwichborden onthullen bij de ingang parkeergarage Noord van de Kloosterveste in Kloosterveen. Kinderen en ouders ervaren een verkeersonveilige situatie bij de ingang van de parkeergarage waar de kinderen langs moeten fietsen om bij de school te komen. Hierover zijn de VVN verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen, al in gesprek met de gemeente Assen.

Verkeersonveiligheid in de omgeving van de school is een veelgehoord probleem. Veel ouders laten hun kind(eren) liever niet zelfstandig naar school gaan omdat er zich op de route naar school een onveilige verkeerssituatie bevindt. Juist in de omgeving van basisscholen zou je verwachten dat het voor kinderen veilig is in het verkeer. Via het Meldpunt Veilig Verkeer (meldpuntveiligverkeer.nl) verzamelt Veilig Verkeer Nederland meldingen van verkeersonveilige situaties, en biedt Veilig Verkeer Nederland de helpende hand in het verbeteren van die situatie. Voor Assen kunt u dit ook melden via info@vvnassen.nl

Over Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het Meldpunt Veilig Verkeer (meldpuntveiligverkeer.nl) is zij rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!