De Zonnebloem in en om Assen zoekt vrijwilligers

DELEN
ASSEN – De Zonnebloem in en om Assen bestaat op dit moment uit bijna 300 gasten en ongeveer 56 actieve vrijwilligers, waarvan sommigen al meer dan 20 jaar meedraaien.  Al bijna 40 jaar mogen we dit prachtige werk doen en zijn intussen een grote afdeling geworden van de  “De Zonnebloem”. 

Onze doelstelling: De Zonnebloem is er voor iedereen, die nog zelfstandig woont, en die door leeftijd, ziekte of handicap een lichamelijke beperking heeft, en er daardoor niet zelfstandig op uit kan. Wij maken onderscheid tussen bezoekgasten en activiteitengasten. De activiteitengasten worden uitgenodigd wanneer we een uitstapje organiseren. De bezoekgasten ontvangen hiernaast ook huisbezoek.

Door het veranderende beleid van de overheid, met name ten aanzien van de zorg, wordt er steeds vaker een beroep op ons bezoekwerk gedaan. Ouderen moeten zelfstandig blijven wonen, kunnen zonder hulp de deur niet uit en vereenzamen. De Zonnebloem wil voorkomen dat mensen met een fysieke beperking in een sociaal isolement terecht komen. Daarom hebben we op dit moment dringend gemotiveerde bezoekvrijwilligers nodig.

Wat doen de Bezoekvrijwilligers

Wanneer iemand niet zo gemakkelijk de deur uit kan, niet kan deelnemen aan activiteiten en daarom veel alleen thuis zit, is het mogelijk om regelmatig bezoek te krijgen van een Zonnebloemvrijwilliger. Deze gaat daar dan naartoe voor een praatje, een spelletje, een wandeling of wat de gast maar wil. Het is niet de bedoeling dat u klusjes gaat doen. Daar zijn andere organisaties voor. Een Zonnebloemvrijwilliger komt voor de gezelligheid.

Tot slot: De Zonnebloem in en om Assen vergadert 7 keer per jaar. Het is van belang dat u deze vergaderingen regelmatig bijwoont. Het werkt prettiger als wij elkaar een beetje kennen. Dit is ook de plaats waar u terecht kunt met vragen m.b.t. (de omgang met) de gasten. Verder worden hier de aanstaande activiteiten besproken, en bepalen we wie van ons er meegaat met een activiteit. We kunnen niet allemaal overal mee naartoe i.v.m. het aantal plaatsen en de kosten.

Vrijwilliger De Zonnebloem in en om Assen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze coördinator, Mevr. Ineke Verkade (0592-373338) of mail naar coordinator.zonnebloem@gmail.com


2Divorce Assen


Bowlen in Assen