Debatcafé De Verdieping: De Populistische Verleiding

DELEN

Assen – Op maandag 19 februari vindt in Podium Zuidhaege in Assen weer De Verdieping plaats. Van 19.30 tot 22.00 uur laten deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Sybe Schaap over zijn nieuwste boek De Populistische Verleiding.

Het populisme is wereldwijd in opkomst. Het speelt in op gevoelens van onvrede en onzekerheid, zelfs in een sociaal en economisch ongekend welvarende wereld. Voor veel mensen biedt het populisme een verleidelijk verhaal over nationale identiteit, soevereiniteit en het eigen volk. Moderne populisten buiten die onvrede uit. Maar wat maakt het populisme zo verleidelijk? En wat maakt het zo gevaarlijk? Wat is het populisme eigenlijk?

De Populistische verleiding
Van Sybe Schaap is onlangs het boek De populistische verleiding verschenen (november 2017). Het boek biedt een indringende analyse van het verschijnsel, met als doel het niet alleen te beschrijven, maar het ook te doorgronden. Daartoe maakt Sybe Schaap onder meer gebruik van de ideeën van Nietzsche, Ortega y Gasset en Lefort.

Institutioneel geordende samenleving
Kon je van het nazisme en communisme nog zeggen dat het van ‘buitenaf’ kwam, het populisme is, naar de smaak van Schaap, een kracht die van binnenuit de samenlevingsorde ondergraaft. De opkomst van het populisme is volgens Schaap te wijten aan het neoliberalisme en het postmodernisme. Hij hekelt het vijanddenken dat populistische partijen propageren. De boosheid onder de burgers wordt alsmaar meer aangewakkerd. De instituties en de waarden die de rechtsstaat schragen en die zorgvuldig zijn opgebouwd, worden door het populisme ondermijnd. Tegen dat gevaar wil Schaap waarschuwen. Hij hoopt dat de moraal het weer gaat winnen van de rancune en dat mensen overtuigd raken van het belang van een institutioneel geordende samenleving. Alleen dan is er kans op een ommekeer.

Sybe Schaap
Sybe Schaap (Lemmer, 1946) is politiek filosoof, publicist en sinds 2007 senator van de VVD. Ook was hij dijkgraaf van een waterschap. In 1996 promoveerde hij tot doctor in de filosofie op een proefschrift over Theodor Adorno. In de jaren tachtig was hij actief in de Tsjechische mensenrechtenbeweging Charta 77. Recente boeken: De Populistische Verleiding (2017) Rechtsstaat in verval. Over de lange mars door de instituties (2016) en Het rancuneuze gif (2012)

De toegang bedraagt acht euro; jongeren vier euro. Aanmelden: via deverdieping@home.nl of via de website www.deverdieping-assen.nl