Denktank voor Cultureel Hart Assen

DELEN

Denktank voor Cultureel Hart Assen

Met het instellen van een denktank wil de gemeente inwoners van Assen en omgeving meer betrekken bij het inrichten van het Cultureel Hart. Dit is het gebied tussen De Nieuwe Kolk en het Drents Museum. Deze week start de werving voor de acht leden van de denktank via de gemeentepagina en de website. Het is de bedoeling om de acht leden van de denktank in oktober officieel te installeren.

De inrichting van het Cultureel Hart komt voort uit de visie op de aantrekkelijke binnenstad uit 2012. Deze visie beschrijft het Cultureel Hart als een gebied waar ruimte is voor culturele bedrijven, beeldende kunst en culturele activiteiten. Met de inrichting van het Cultureel Hart wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder versterken. Voor beeldende kunst in het Cultureel Hart is inmiddels een plan opgesteld dat dit najaar gepresenteerd wordt.

De gemeente zoekt acht enthousiaste inwoners uit Assen en omgeving die mogelijkheden zien voor meer cultuur in de binnenstad. De denktank Cultureel Hart buigt zich onder andere over de inrichting van het Cultureel Hart, een vernieuwende aanpak van cultuur in de stad, culturele activiteiten en promotie.  De denktank komt zelf met ideeën, adviezen en aanbevelingen. Gemeente en partners in het Culturele Hart leggen ook concrete vragen of onderwerpen aan de denktank voor. De denktank komt zes keer per jaar bij elkaar.