Derde beweegbare fietsbrug Willem III geplaatst in Assen

DELEN
Feestelijke opening deelgebied Blauwe As

Woensdagmorgen is de derde beweegbare fietsbrug van de Blauwe As gearriveerd in Assen. De nieuwe brug, die ‘Willem III’ gaat heten, komt op de plaats van de oude Witterbrug, op de hoek Kanaal/Vaart in Assen.

De brugdelen werden met een grote trailer aangevoerd en vervolgens met een kraan op de landhoofden getakeld. Afgelopen weken heeft de aannemer de laatste obstakels in de waterbodem van het Kanaal verwijderd. Hier lag onder meer nog een oude waterkering. Deze week wordt de tijdelijke damwand weggehaald en komt de vaarweg weer vol water te staan.

Na de plaatsing van de brug heeft aannemer BAM nog ongeveer twee weken nodig om de brug af te monteren en in bedrijf te stellen. Ook het bestratingswerk rondom de brug wordt afgemaakt. Fietsers en voetgangers kunnen eind december voor het eerst over de brug.

Bruggenbouw

De bouw van de nieuwe fietsbrug is onderdeel van het project Blauwe As: het bevaarbaar maken van het Kanaal. Uiteindelijk krijgt het Kanaal drie beweegbare fietsbruggen, drie autobruggen en twee nieuwe sluizen. Inmiddels is ook de aanleg van de grotere autobrug in de Industrieweg gestart.

De nieuwe vaarroute door Assen gaat in 2017 open voor de recreatievaart.