Derde Dinsdag ‘Binnen nu en tien jaar meer geld naar de zorg’

DELEN

De stijgende zorguitgaven, medische ontwikkelingen en toenemende individualisering plaatsen onze samenleving voor moeilijke keuzes. Doorbraakinnovaties en nieuwe hightech mogelijkheden verleggen de grenzen van onze gezondheid: we worden gezonder en leven steeds langer.

“ Binnen nu en tien jaar gaat er dan ook meer geld naar de zorg. Heel veel mensen denken dat de stijgende zorgkosten te maken heeft met de toename van ouderen. Dat is deels waar ” Agnes Wolbert

Wat betekent de transformatie van de zorgsector voor ons als mens, als zorgconsument? Wat kunnen we allemaal verwachten? En welke gezondheidsissues worden actueel? Tijdens de ‘Derde Dinsdag’ kwam het allemaal aanbod in de bibliotheek Assen.

Stijgende zorgkosten

Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Agnes Wolbert, sprak de aanwezige middels video toe door de politieke stand van zaken in de zorg te schetsen. “Zorg kost geld. De vraag is altijd hoeveel! En het is veel! Binnen nu en tien jaar gaat er dan ook meer geld naar de zorg. Heel veel mensen denken dat de stijgende zorgkosten te maken heeft met de toename van ouderen. Dat is deels waar, maar de zorg wordt met name steeds duurder door de betere technologie en technologische oplossingen. Dat is toch echt de hoofdveroorzaker”, aldus Wolberts.

Hoger doel WZA

Het Asser Wilhelmina Ziekenhuis leverde deze avond eveneens een bijdrage. De heer Boudewijn Ponsioen, voorzitter van de raad van bestuur, gaf zijn visie op de ontwikkelingen in de zorg en in het bijzonder dat van het WZA, dat haar focus heeft gelegd op het bereiken van een ‘hoger doel’. Het WZA wil haar patiënten de best mogelijke en best bij de patiënten passende zorg bieden. Dit gebeurd in samenspraak met de patiënten door betrokken zorgprofessionals in een gastvrije omgeving. “Hier hebben we heel veel energie in gestoken en gaan we nog meer aandacht aanbesteden. U, bent namelijk onze doelgroep!” zo liet Ponsioen dinsdagavond weten. “We willen onze positie versterken als verbinder in de regionale keten. Efficiënter werken en duidelijke keuzes maken. We blinken als WZA uit in onze korte lijnen, betrokkenheid, efficiënt en veilige zorg”.

De Derde Dinsdag bijwonen?

De Derde Dinsdag in de bibliotheek van Assen is populair. Dinsdag 17 februari is er weer een editie. Dan zal het thema zijn “Onderwijs van de toekomst”. Hoe moet het onderwijs er uit zien om kinderen voor te bereiden op het functioneren in een veranderde samenleving en op de toekomstige arbeidsmarkt? Wat en hoe moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Moeten huidige onderwijsvormen, onderwijsinhoud, onderwijsdoelen veranderen?

Derde Dinsdag –  Onderwijs van de toekomst

Locatie: Bibliotheek Assen
Datum: 17 februari 2015
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Entree: €5,- voor leden, €9,95 voor niet leden (incl. een consumptie).
Opgave via antwoord@bibliotheekassen.nl