Diner en filmvertoning ‘Cowspiracy’ Kunstplaza Schurer

De avond in Warenhuis Vanderveen is de eerste in een reeks bijeenkomsten ‘Ode aan Gaia’

DELEN

ASSEN – Op vrijdag 28 oktober wordt de documentaire ‘Cowspiracy’ vertoond bij Kunstplaza Schurer op de hoogste etage van Warenhuis Vanderveen te Assen.

Na de film is er een verrassend buffet en nabespreking. De avond is de eerste in een reeks bijeenkomsten ‘Ode aan Gaia’, met duurzaamheid als gemeenschappelijk thema.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Kunstplaza Schurer wordt de documentaire ‘Cowspiracy – The sustainability secret’ van 17.00 tot 18.30 uur vertoond. De film onderzoekt de impact van de veehouderij op het milieu en hoe verschillende milieuorganisaties met die informatie omgaan. Na de documentaire, van 18.30 tot 20.00 uur, wordt er een plantaardig buffet aangeboden en is er gelegenheid om na te praten.

Het wereldwijd gedragen Klimaatakkoord van Parijs zal de komende jaren voor iedereen merkbaar worden. De opwarming van de aarde leidt tot verwoestijning, tot strijd om schaarse landbouwgronden, tot vluchtelingenstromen, tot misère voor flora en fauna. De wereld heeft  zich met het klimaatakkoord gecommitteerd de uitstoot van broeikasgassen flink te reduceren.

Met de serie ‘Ode aan Gaia’ beogen de organisatoren zicht te bieden op het hoe en waarom van het Klimaatakkoord. De organisatoren zijn het Wereld Natuur Fonds (Regioteam Assen-Emmen), de Energiecoöperatie duurzaam Assen, Country Smile’s Groene Varkens en de Natuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen.

Aanmelden bij Kunstplaza Schurer

Aanmelden voor de eerste bijeenkomst bij Kunstplaza Schurer kan door te mailen naar odeaangaia@vanderveen.nl of door langs te gaan bij het Kunstcafé op de hoogste etage van Warenhuis Vanderveen. De kosten zijn € 12,50 p.p.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen