Dr. Nassau College in Assen wil vignet gezonde school

DELEN

Assen – Het dr. Nassau College in Assen heeft als doel om voor alle locaties één of meer vignetten gezonde school te halen. Locatie Quintus stelt zich tot doel om álle vignetten te halen zodat zij kunnen aantonen dat zij op vele terreinen recht doen aan de bedoeling van de school, namelijk: “In een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waar iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.”

De school heeft een nieuwsbrief gemaild naar alle ouders en roept ook op om initiatieven te mailen.

De gezamenlijke uitgangspunten, besproken in de vijf ouderplatvorms, zijn:
* Gezond gedrag kun je leren
* Gezonde leerlingen presteren beter
* Een gezonde leeromgeving draagt bij aan de sociale gemeenschap waar talenten ontwikkeld kunnen worden

De gezonde school – Voeding
Wat draagt bij aan een gezonde school met betrekking tot verantwoorde voeding? Het thema voeding zit structureel in het lesprogramma. Alle leerlingen krijgen les over gezonde voeding. De website Voedingscentrum heeft lesmateriaal waar docenten burgerschap in klas 1 mee werken. Ook bij vakken als biologie wordt nadrukkelijk over voeding gesproken.

* Wij hebben volgens de richtlijnen van de gezonde school een gezonde kantine. Dat betekent niet dat wij alleen maar gezonde voeding verkopen. Wij verkopen naast de bruine broodjes, fruit en een gezonde snack ook snoepgoed en frisdrank. Deze laatste producten worden in kleine verpakkingen verkocht. Ook krijgen wij automaten met gezonde voeding en koffie en thee zodat ook na sluitingstijd van de kantine consumpties gekocht kunnen worden.

* Op de derde verdieping en binnenkort in de kantine hebben wij hygiënische watertappunten. Omdat op de thuisbasis alleen water gedronken mag worden zien wij in toenemende mate dat leerlingen water meenemen in plaats van gezoet drinken. Dit is al een mooi resultaat.

* Mentoren, docenten, coördinatoren leerlingenzaken en de GGD spelen een actieve rol in het signaleren van problemen op het gebied van voeding en gewicht. Natuurlijk betrekt school ouders altijd bij serieuze signalen van bijzonder eetgedrag.

* Zowel ouders als school hebben hun zorg gedeeld omtrent het eetgedrag in de pauzes. Wij zouden graag zien dat alle leerlingen de kantine schoonhouden en dat leerlingen elkaar aanspreken op rommelmakerij . Ook zien we dat er fastfood gegeten wordt. Wij bespreken dit in de leerlingenplatforms en in de klas en hopen op deze manier tot een meer gezond en leefbaar klimaat te komen in de aula.

De volgende tips en uitgangspunten vanuit de ouderplatforms werden door de oudercommissie omarmd:
* Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met een goed ontbijt de deur uit gaan.
* Zowel ouders als medewerkers geven het goede voorbeeld en eten bewust.
* Fastfood willen wij niet verbieden maar we vinden dat er nu te veel fastfood wordt geconsumeerd door veel leerlingen. Wij willen onze leerlingen bewust maken dat veel fastfood eten ongezond is. Samen met de leerlingenplatforms en leerlingenraad proberen we tot een goede oplossing te komen hoe wij dit probleem oplossen.
* De schoolarts stelt zich schriftelijk voor aan alle leerlingen en geeft aan wat zij kan betekenen met betrekking tot gezonde voeding.
* Er komen automaten met gezonde producten zodat behalve in de kantine ook op andere plekken gezond voedsel kan worden verkregen.
* In de aula/kantine komt meer informatie over de gezonde school door middel van beeldmateriaal.
* De leerlingen maken zelf beeldmateriaal/filmpjes als voorlichtingsmateriaal voor medescholieren waarin positief eetpatroon getoond wordt.

Deze tips en aanbevelingen kunnen nog aangevuld worden door de leerlingenraad. De leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen vanuit de vijf leerlingenplatforms.

In de volgende nieuwsbrief (najaar 2017) informeren wij welke tips wij hebben kunnen oppakken. Graag horen wij ook initiatieven van de ouders en leerlingen waarin onze gezamenlijke
uitgangspunten in de praktijk worden gebracht. U mag uw initiatief mailen naar: quintus@dr.nassaucollege.nl.