Drenten minder tevreden over beschikbaarheid politie

DELEN

Ook in 2014 is in heel Nederland de Veiligheidsmonitor gehouden. Op gemeten onderdelen, zoals buurtproblemen, slachtofferschap van delicten, aangiftegedrag, veiligheidsgevoel en meningen over de politie en over het laatste politiecontact scoort de eenheid Noord-Nederland op de meeste punten beter dan het landelijke gemiddelde.

Politiechef Noord-Nederland Oscar Dros is in zijn nopjes met de uitkomst van de Veiligheidsmonitor 2014: ‘Als ik kijk naar de resultaten van de 27 onderzochte indicatoren, dan scoort de politie in het noorden op veel fronten niet alleen beter dan het landelijke gemiddelde, maar ook ten opzichte van het voorgaande jaar. Ik ben dan ook tevreden met de uitkomsten van deze monitor en zie deze resultaten als een schouderklop voor het verrichte politiewerk in het noorden.’

Resultaten uit de Veiligheidsmonitor district Drenthe

•Op de indicator ‘Overlast in de buurt’ scoort district Drenthe duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde (ruim 4 procent minder overlast). Ook de vergelijking met 2013 laat een lichte daling zien;

•Ook de Drenten voelen zich relatief veilig in hun provincie en buurt. In vergelijking met het landelijke gemiddelde valt een aanzienlijke daling van de onveiligheidsgevoelens op. (Daling variërend van 1,2 tot 7%) Ten opzichte van 2013 is de daling van de onveiligheidsgevoelens licht;

•Qua slachtofferschap en ondervonden delicten (geweld- en vermogensdelicten, vandalisme en cybercrime) valt een significante daling (0,1 tot 8,6%) in Drenthe te zien. Dit in vergelijking met het landelijke gemiddeld. Ten opzichte van 2013 valt een kleine daling waar te nemen op deze indicatoren.

•Hoewel de tevredenheid over het functioneren van de Drentse politie licht stijgt (0,2% ten opzichte van 2013), ligt deze tevredenheid 3,4% beneden het landelijke gemiddelde;

•Ten slotte is men in de provincie Drenthe iets minder tevreden over de beschikbaarheid van de politie. Vergeleken met het landelijke gemiddelde (- 0,2%) en 2013 (-0,1%) blijft deze tevredenheid iets achter.

De Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor wordt elk jaar uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 1 januari 2013 is er in Nederland sprake van een nieuwe indeling van de Nationale Politie. De uitvoering van de Veiligheidsmonitor is daarom aangepast.