Drenthe College Assen tekent voor stages

DELEN

Op woensdag 3 september heeft het Entree-onderwijs van Drenthe College in Assen overeenkomsten getekend met vijf uiteenlopende werkgevers over het opnemen van 4-6 stagiaires gedurende het hele schooljaar. Het gaat hierbij om het Wilhelmina Ziekenhuis, Kinderdagverblijf Jagershofje, Woonzorgcentrum Cerestaete Icare, Jawad Cars en Praxis Assen.

Het Entree-onderwijs is dit schooljaar ingevoerd en is bedoeld voor jongeren en volwassenen die om welke reden dan ook geen diploma hebben behaald van het voortgezet onderwijs. Binnen het Entree-onderwijs worden de deelnemers in één jaar begeleid naar duurzaam werk of naar een beroepsopleiding.

Deelnemers die een Entree-opleiding volgen zijn over het algemeen gebaat bij praktijkgericht onderwijs. De stage vormt dan ook een belangrijk en substantieel onderdeel van hun lesprogramma, waarbij de studenten intensief begeleid moeten worden.

Een intensieve begeleiding op de werkplek moet leiden tot het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn voor doorstroming naar niveau 2 of om als beginnend werknemer aan het werk te gaan.

Door meerdere stagiaires op één stageplaats te plaatsen wordt efficiëntere inzet van de stagebegeleiding vanuit school mogelijk. Bovendien is het voor sommige leerlingen veiliger en stimulerender om samen met klasgenoten naar een stageplaats te gaan. Onderdeel van de overeenkomst is dat de werkbegeleiders op de stageplaats door Drenthe College worden geschoold in begeleiding op de stageplaats.

Deelnemende organisaties ontvangen voor deelname aan dit project een stimuleringsbijdrage van de provincie Drenthe.