Drenthe investeert 500.000 euro in zichtbaarheid fietspaden

DELEN
ASSEN – De provincie Drenthe investeert 500.000 euro in nieuwe belijning van de Drentse fietspaden. Fietsers geven aan dat een andere vorm van fietspadmarkering de zichtbaarheid van het fietspad verhoogt.

Dat is de uitkomst van de lijnentest die de provincie Drenthe heeft gehouden op gedeelten van de fietspaden langs de N372 en de N373. Het aanbrengen van de nieuwe belijning start al dit voorjaar.

In totaal hebben ongeveer 350 fietsers de enquête ingevuld. Het vaakst werd gekozen voor een markering met een lengte van 1.00 meter en een onderbreking van 2.00 meter (1-2 markering). Ook is veel gestemd op de doorgetrokken kantmarkering, die alleen is getest op het fietspad tussen Peize en Roden (N372). De bestaande markering van 0.30 m met een tussenruimte van 2.70 meter, werd het minst gekozen.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘We zijn blij met het grote aantal reacties. Fietsers kiezen voor betere zichtbaarheid van onze fietspaden. Dat gaan we uitvoeren. We hebben de voors en tegens van de verschillende markeringen onderzocht en natuurlijk ook naar de kosten gekeken. De uitkomst is dat vanaf nu de standaardmarkering op alle provinciale fietspaden de 1-2 markering wordt. Hiermee zetten we echt stappen om Fietsprovincie nummer 1 te worden.’

1-2-markering

Dat er ook veel stemmen zijn voor de kantmarkering wijst erop dat fietsers behoefte hebben aan een betere zichtbaarheid van de overgang van het fietspad naar de berm. Om die zichtbaarheid te verbeteren past de provincie al langere tijd lichtgekleurd asfalt of beton toe op de fietspaden die aan de beurt zijn voor groot onderhoud. De provincie geeft hieraan de voorkeur omdat aan de kantmarkering ook aan aantal nadelen aan zitten, zoals slechtere waterafvoer en de veel hogere kosten voor het aanbrengen en het onderhoud. De kantmarkering zal wel worden toegepast op plekken die speciale aandacht vragen, zoals scherpe bochten. Ook op fietspaden die in één richting worden bereden, zoals de provinciale fietspaden Tynaarlo – Zuidlaren en Dieverbrug – Diever, wordt de kantmarkering aangebracht. Als in de toekomst provinciale fietspaden worden opgewaardeerd tot Fietsroute Plus-paden (met een breedte van minimaal 3,5 meter) zal hierop ook kantmarkering worden toegepast.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘We willen zorgen voor zo veilig mogelijke fietspaden. Het aantal bermongevallen en aanrijdingen tussen fietsers moet met deze nieuwe aanpak teruggebracht kunnen worden. Natuurlijk hebben fietsers ook zelf een verantwoordelijkheid door voor goede verlichting op hun fiets te zorgen. Want zonder verlichting heb je niets aan goede belijning.’

Uitvoering

Vanaf dit voorjaar wordt begonnen met het aanbrengen van de nieuwe belijning op de provinciale fietspaden. De fietspaden die binnen enkele jaren aan onderhoud toe zijn, krijgen gelijktijdig daarmee de nieuwe belijning. Voor het aanbrengen van de nieuwe belijning is ongeveer 500.000 euro uitgetrokken.

De fietspaden langs de N372 en de N373 worden als een van de eerste aangepakt. De proefvakken worden verwijderd en de fietspaden krijgen over de totale trajecten Peize – Roden en Huis ter Heide – Roden de nieuwe markering.

Lijnentest

De lijnentest werd gehouden in de periode van oktober 2015 tot 1 april 2016. Fietsers konden via de website van de provincie Drenthe hun voorkeur laten weten voor een van de zes verschillende uitvoeringen van de fietspadbelijning. Behalve de vorm, werd ook het gebruikte materiaal getest.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen