Drentse huurdersorganisaties lanceren politiek manifest

DELEN

Assen – Huurders moeten niet meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan hun inkomen, de wachtlijsten voor een huurwoningen moeten korter en huurders moeten het recht krijgen om zelf energiebesparende voorzieningen in de woning aan te brengen. Dat zijn enkele van de punten uit Huurdersmanifest Drenthe, geschreven door Drentse huurdersorganisaties.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht willen de samenwerkende huurdersorganisaties een duidelijk geluid laten horen aan de politieke partijen in de Drentse gemeenten. ‘Voor iedere huurder een betaalbare woning van goede kwaliteit in een inspirerende en veilige leefomgeving. Dat is de doelstelling van het manifest,‘

Nieuwe woningwet (2015)
Gemeentelijke politici hebben door de nieuwe woningwet (2015) een grotere inbreng als het gaat om de volkshuisvesting in een gemeente. Zo stellen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties jaarlijks samen de prestatieafspraken op. Daarom willen de huurdersbelangenorganisaties dat de Drentse politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk laten weten wat hun plannen zijn met de lokale huursector en in hun verkiezingsprogramma’s duidelijke doelstellingen over huren opnemen.

’Ongeveer een kwart van de stemgerechtigden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is huurder. Die moeten ook weten wat de verschillende partijen van plan zijn op het gebied van huren.’

Wilt u meer weten bezoek dan de site van Huurdersplatform MEVM: www.mevm.nl