Drentse jeugd rookt, drinkt, pest en spijbelt minder

DELEN

ASSEN – De leefstijl van de jongeren in Drenthe is de afgelopen vijf jaar verbeterd. Er wordt minder gerookt en het drinken van alcohol is afgenomen. Het gedrag van deze jongeren in en rondom school lijkt ook verbeterd: jongeren pesten minder op school en spijbelen minder vaak.

Daarentegen is het welbevinden van deze jongeren enigszins afgenomen. Jongeren zijn zich wat ongezonder gaan voelen, ondervinden vaker psychosociale problemen en ervaren meer problemen tussen hun ouders en in hun gezin. Deze trends hangen deels samen met de verslechterende economische en maatschappelijke omstandigheden ten gevolge van de crisis (2008-2014).

Grootschalig onderzoek Drentse jeugd geeft actueel beeld

Dit zijn enkele resultaten uit een grootschalig onderzoek over de gezondheid en leefgewoonten van ruim 8.000 jongeren dat GGD Drenthe heeft gehouden. Jongeren uit klas één tot en met zes op het voortgezet onderwijs hebben van oktober 2013 tot en met januari 2014 deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee wordt een actueel beeld gegeven van de gezondheid en leefgewoonten van jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Naast het persoonlijk gezondheidsadvies dat de jongeren ontvangen, biedt het onderzoek gemeenten en scholen in Drenthe waardevolle informatie om hun preventief gezondheidsbeleid vorm te geven.