Drukte Rechtbank Noord-Nederland door megazaken

DELEN
Bezuinigingen rechtbanken voorlopig uitgesteld

Tussen eind oktober en begin november behandelt de Rechtbank Noord-Nederland meerdere megazaken. Het gaat onder meer om een moordzaak, fraudezaak en mensenhandelzaak. Dit zijn complexe zaken die meerdere behandeldagen in beslag nemen.

Vertraging politierechterzittingen Rechtbank Noord-Nederland

Om deze zaken goed voor te bereiden, te behandelen en uit te werken, moeten rechters en juridisch medewerkers voor langere tijd op deze zaken worden ingepland. De knelpunten die ontstaan bij het bemensen van andere zittingen zijn, mede met inzet van rechters van andere afdelingen, grotendeels opgelost.

De rechtbank is wel genoodzaakt om een aantal politierechterzittingen later te behandelen. Deze zaken worden in overleg met het Openbaar Ministerie op korte termijn opnieuw ingepland.