Een basisinkomen voor iedereen

DELEN

ASSEN – In de gemeente Assen is sinds mei van dit jaar een Werkgroep Basisinkomen actief. De werkgroep opereert als onderdeel van de landelijke Vereniging Basisinkomen.

Tot nu toe is de werkgroep maandelijks bijeen gekomen om met elkaar te praten over basisinkomen, maar ook om ideeen op te doen hoe het basisinkomen ook in de gemeente Assen op de kaart kan worden gezet.

Dat kan via de politiek, maar ook door zoveel mogelijk mensen te informeren over en te interesseren voor het basisinkomen. Als er genoeg ‘massa’ is volgt de politiek vanzelf. In de week van 14 -21 september 2015 is de Week van het Basisinkomen met als motto “Een menselijk vangnet voor het leven”.

Ook in Assen wordt deze week aangegrepen door de Werkgroep Basisinkomen . Op woensdag 16 september van 11.00 uur tot en met 15.00 uur staat de werkgroep met een stand aan de Noordersingel bij het gemeentehuis. De leden van de werkgroep informeren de inwoners van Assen dan over het basisinkomen en gaan daarover eventueel het gesprek aan.

Ook wordt iedereen de mogelijkheid geboden een ‘ basisinkomen’ aan te vragen. De aanvragen zullen wij indienen bij de gemeente Assen met het verzoek met een passende reactie te komen.

Wat is een Basisinkomen?

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.