Een week geen afval storten dankzij de gemeente Assen

DELEN

Sinds juni is de AsserPas door de gemeente Assen ingevoerd. De AsserPas vervangt bijvoorbeeld de milieupas die onder ander nodig is voor het storten van vuil of grofvuil bij het milieupark, maar ook voor het gebruik van de ondergrondse vuilcontainers die in bepaalde straten in Assen te vinden zijn.

De gemeente Assen laat via haar website weten dat de AsserPas onbeperkt geldig is. Dat dit niet het geval blijkt te zijn ondervond een bewoner aan de Alteveerstraat in Assen, die een week lang het huisvuil in de schuur moest opstapelen daar de ‘pas’ geblokkeerd bleek te zijn.

Een week lang moeizaam e-mailen met de gemeente bracht dinsdagmiddag eindelijk licht in de zaak, er was een verkeerde mutatie gedaan op de ‘pas’. Een medewerkster van het Klant Contact Center liet vandaag weten “De desbetreffende mutatie had op een andere pas uitgevoerd moeten worden maar per abuis is dit op uw pas gedaan. Dit moet inmiddels rechtgezet zijn en uw pas zou weer normaal moeten werken”.

De bewoner is blij het afval weer in de container te kunnen gooien maar feit blijft “Een week lang blijven zitten met huisvuil. Vele mails verder en geen enkel excuus, zo gaat de gemeente Assen dus met haar inwoners om”.