‘Eenzaamheidsgroep’ onderdeel Humanitas Assen

DELEN

ASSEN – Eenzaamheid is een gevoel wat voor iedereen herkenbaar is. We voelen ons allemaal wel eens alleen. Dan zijn er mensen om ons heen, in de familie, onder de vrienden, op het werk, die, ieder op hun eigen manier, ons er weer bij halen en waar we de reden van dat gevoel mee kunnen bespreken.

Maar wat nu wanneer dat sociale vangnet ontbreekt. Geen vrienden die iets opvalt, geen werk, niet de mogelijkheid hebben om dat gevoel van eenzaamheid te doorbreken.

Chronische eenzaamheid komt veel vaker voor dan men denkt. Niet voor niks is er de landelijke week van de eenzaamheid met het doel om hier aandacht aan te schenken. Wanneer we de landelijke percentages toepassen op Assen, dan spreken we over ca. 6000 mensen die, om diverse redenen eenzaam zijn. Dit aantal zal, wanneer we niets doen, alleen maar toenemen. Ouderen blijven langer thuis, mensen met een fysieke of mentale beperking kunnen niet meer terugvallen op een beschermde woonomgeving, waarbij tegelijkertijd, door bezuinigingen, het aantal professionele begeleiders is afgenomen. Buurthuizen en andere centra die activiteiten aanboden zijn gesloten.

“ Om dit project te laten slagen is de participatie van de bewoners van groot belang. Zij zijn de ogen en oren in hun wijk. Mensen die eenzaam zijn komen daar niet uit zichzelf mee, maar geven wel signalen af.” Humanitas Assen

En toch wordt dit geen negatief verhaal want al die veranderingen zorgen er voor dat professionele organisaties zoals Vaart Welzijn, vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, de kerkelijke organisaties, verpleegtehuizen zoals De Vijverhof, in gesprek zijn met elkaar en veel meer dan voorheen kijken waar ze mekaar kunnen versterken en aanvullen met als uiteindelijk doel om de welzijnszorg voor iedereen bereikbaar te maken en houden. Om, in het kader van dit verhaal, alternatieven te bieden voor mensen die eenzaam zijn en ze weer onderdeel van de samenleving te maken.

Om dit project te laten slagen is de participatie van de bewoners van groot belang. Zij zijn de ogen en oren in hun wijk. Mensen die eenzaam zijn komen daar niet uit zichzelf mee, maar geven wel signalen af. Pak die op en meld het aan uw buurtteams, zodat die actie kunnen ondernemen. Een van de (vrijwilligers)organisaties die zich richt op de eenzame mens is Humanitas Assen.

Een speciaal hiervoor opgeleide groep vrijwilligers begeleidt, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, mensen die op een of andere manier niet meer in staat zijn om hun eenzaamheid te doorbreken en reiken hen handvatten aan die er toe moeten leiden dat zij na verloop van tijd weer zelf verder kunnen. Uitgangspunt hierbij is de wens van de deelnemer zelf.

Indien u geïnteresseerd bent of behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u mailen via humanitas.leef@outlook.com.