Eerste aardbeving in Assen

DELEN

ASSEN – Jaarlijks vinden er zo’n vijftig aardbevingen plaats in Nederland. Ze kunnen veroorzaakt worden door gaswinning. Aardbevingen komen met name in het zuid-oosten van Nederland voor maar sinds 1986 ook in Groningen en Drenthe en kunnen leiden tot schade aan huizen.

Vanaf de jaren 60 wordt er in Nederland aardgas gewonnen. Zo is in 1963 begonnen met het boren in het Groningen-gasveld, ook wel Slochterenveld genoemd.

Eerste aardbeving van Nederland

Tot 1986 zijn er in Noord-Nederland geen aardbevingen waargenomen. De eerste aardbeving vond plaats bij Assen op 26 december 1986 en sindsdien zijn er door het KNMI in dit gebied ongeveer 1000 aardbevingen geregistreerd met een maximale magnitude van 3,6.

Kans op aardbeving in Assen klein

In augustus 2013 liet het college van B en W van de gemeente Assen in antwoord op vragen van de PvdA weten dat de kans op aardbevingen door gaswinning in en rondom Assen klein waren. Echter nog geen vijf maand later, in de avond van 5 februari 2014, vond er in de omgeving van Geelbroek (Assen) een aardbeving plaats. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2,0 op de schaal van Richter.

Gaswinning Marsdijk

Als de planning goed verloopt gaat de NAM in oktober en november boren naar gas onder de woonwijk Marsdijk. Het gasveld genaamd Vries-Zuid-Zuid strekt zich uit onder deelgebieden de Stoep, Kleuven en de Messchen in de wijk Marsdijk. Ook onder Taarlo en Loon ligt het gasveld. Of er door de boring aardbevingen zullen volgen is de vraag. Op maandag 29 juni aanstaande worden omwonenden geïnformeerd.