Eerste plaquette Tour de TT overhandigt aan De Bonte Wever

DELEN

Eerste plaquette Tour de TT overhandigt aan De Bonte Wever

Aan de basis van de eerste Nederlandse TT in 1925 stond motorclub ‘Assen en omstreken’. De in 1924 ingevoerde nieuwe motor- en rijwielwet ging daaraan vooraf. De minister had de mogelijkheid open gelaten om ontheffing te verlenen aan het voordien geldende wedstrijdverbod. Het bestuur van de KNMV sprong daarop in door de provinciale vertegenwoordigers te vragen om te kijken naar een voor wegraces geschikt circuit.

De op auto en motorgebied uiterst actieve directeur van de in 1919 te Assen opgerichte N.V. Noord-Nederlandsche Automobielen- en Motoren Handelmaatschappij ‘Wander’, de heer Dieters, wees het bestuur van de nog jonge motorclub op de mogelijkheden van een in het voorjaar van 1925 gereedgekomen weg tussen Rolde en Borger. Gelukkig zag dit bestuur de nodig kansen en daarmee was de TT geboren.

Vanaf 14 maart 2014 zal de historische TT-route weer te volgen zijn. Nu voor zowel fietsers als voor motorrijders! In de eerste instantie kun je alleen de route ervaren. De komende tijd zal de route echter worden opgewaardeerd met meer beleving om de route nog beter te kunnen ervaren.

Vrijdagmiddag was de opening en onthulling van de eerste plaquette van de Tour de TT. Een herkenbaar bord dat op vele cruciale punten zal worden neergehangen om zo de TT route aan te geven. De eerste plaquette werd gegeven aan de Bonte Wever, omdat zij het startpunt zijn van de historische route “Tour de TT”.

Onder de aanwezigen enkele TT winnaars o.a. Dhr. Piet Knijnenburg ( 1946 ), Wil Hartog ( 1977 ) en voormalig zijspan coureur Egbert Streuer (1987 en 1991 ).

Foto © Monique Babtist