Egbert Prent “Extreem hoge precariobelasting”

DELEN

Egbert Prent “Extreem hoge precariobelasting”

Niet alleen Asser horecaondernemers zijn fel op de hoge precariobelasting van de gemeente Assen tijdens de TT Speedweek 2014. Nieuws in Assen vroeg Assenaar Egbert Prent van de lokale eenmansfractie OpAssen naar zijn mening:

Vorig jaar toen ons de plannen werden voorgelegd m.b.t. het TT-festival en ik deel uitmaakte van de PLOP-fractie heb ik, en die mening is niet veranderd, mij verbaasd en me afgezet tegen de extreem hoge precariobelasting die de horecaondernemers moeten betalen,25 euro per m2 voor het terras.

Dit zal door de horeca worden doorberekend aan de bezoekers en wat heeft die hoge precariobelasting voor invloed op de prijzen van de horeca en prijs je je op een gegeven niet de markt uit. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat gezien de hoge tarieven, mede veroorzaakt door de bezoekers die zelf hun drankje meenemen naar de binnenstad. Heb ze gezien met een fles sterke drank in de tas, colaatje kopen en zelf een beetje Beerenburg vanuit de tas toegevoegd maakt het avondje uit toch een stuk goedkoper.

Dit fenomeen wil de organisatie uitbannen door met het idee te komen om hekken te plaatsen in de binnenstad onder mom van (schijn) veiligheid en dat het een wens van musici is. Controle aan de poort om alles wat eet- en drinkbaar in beslag te nemen zoals bij het Bevrijdingsfestival. Alles gericht om de verkoop van “food and beverage” in eigen beheer te krijgen om zo inkomsten te financieren, een begrijpelijk streven, maar in de praktijk onuitvoerbaar in de binnenstad.

Om die reden ben ik ook tegen het plaatsen van hekken in de binnenstad. Musici die toch hekken willen, die gaan maar weg, want er zijn legio artiesten die zonder hekken maar wat graag willen optreden. Terug naar de precario. Raamverkoop: Een ondernemer die via raamverkoop eten en drinken aanbiedt, moet hiervoor 950 euro betalen. Een belachelijk hoog bedrag!

De shoarmazaak die aan een klant via een raam een drankje verkoopt, moet daarvoor 950 euro betalen anders is het niet toegestaan. Ik vraag me af wat die ondernemer voor een drankje moet vragen om die 950 euro terug te verdienen. Een heel ondernemers onvriendelijke maatregel waar ik destijds, en nu nog steeds, fel tegenstander van ben. Vragen aan het college zijn er in de loop der tijd legio gesteld tijdens raadsvergaderingen etc.

Na afloop van de TT zal er ongetwijfeld een evaluatie van het TT-festival komen en zal de raad zeker vragen hebben. De actie van Maria Kaizer van Casa di Gelato aan de Brink vind ik grote klasse en een heel creatieve oplossing om kosten te omzeilen. Biedt stoelen te koop aan, de klant richt zelf zijn terras in en als ze weggaan koop je de stoel weer terug.

Egbert Prent