Egbert Prent van OpAssen ‘WelzO moet blijven bestaan’

DELEN

ASSEN – Stichting Welzijn Ouderen stopt per 1 juli. Dat heeft de stichting besloten daar de gemeente Assen de jaarlijkse subsidie van € 500.000,- stop zet. Nieuws in Assen vroeg raadslid Egbert Prent van OpAssen naar zijn mening.

De gemeente Assen geeft geen subsidie meer aan Stichting WelzO. Hierdoor ontstaat er voor met name de kwetsbare mensen in onze samenleving een onzekere situatie. WelzO biedt ondersteuning op o.a. huisvesting, gezin en opvoeding, activiteiten die betrekking hebben op het dagelijks leven, dagbesteding, maatschappelijke participatie, geestelijke- en lichamelijke gezondheid, verslavingszorg en justitie.

De vele werkers in het sociale domein stellen vast welke hulp benodigd is binnen een huishouden, regelen van collectieve voorzieningen in de ondersteuning. Ik denk dan ook dat dit allemaal te maken heeft met de WMO, Participatiewet en Jeugdzorg die op 1 januari 2015 van kracht is geworden en wat gevolgen heeft voor WelzO.

“ Wethouder Wiersema heeft een groot probleem, want een goed opgebouwde sociale infrastructuur wordt door de gemeente de nek omgedraaid” Egbert Prent (OpAssen)

Naast WelzO, stopt ook Noordermaat m.i.v. 1 juli 2015 en hebben we in Assen een groot probleem gecreëerd door deze instanties de nek om te draaien. WelzO moest vorig jaar de Kloosterhof verlaten, dat nu leegstaat en Welzo werd gedwongen naar een andere locatie uit te zien.

Wethouder Wiersema heeft een groot probleem, want een goed opgebouwde sociale infrastructuur wordt door de gemeente  de nek omgedraaid. Vorige week was het Stichting de Hofstede, die het loodje legde en op 1 juni stopt en nu twee welzijnsorganisaties die zeer actief en zichtbaar bezig waren in de samenleving. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de maaltijdvoorziening aan senioren zoals Tafeltje-Dekje?

Beheer van gebouw van Welzo, de Maasstee in de wijk Pittelo, laten beheren door vrijwilligers? Ook dit gebouw heeft exploitatiekosten en die zullen ook opgebracht moeten worden en als er geen subsidie meer verstrekt wordt zal het niet eenvoudig zijn om een en ander financieel rond te breien. Wethouder Wiersema zal dan ook zo spoedig mogelijk met WelzO om de tafel moeten gaan zitten om WelzO, een onmisbare sociaal-maatschappelijke schakel in onze gemeente, te laten voortbestaan.

“ Het is net als met het parkeerbeleid, onbegrip alom voor dit welzijnsbeleid” Egbert Prent (OpAssen)

Wethouder Wiersema geeft aan overrompeld te zijn, maar ik neem aan dat in de gesprekken met WelzO hem ook wel duidelijk is gemaakt wat de consequenties zouden zijn indien de gemeente zou stoppen met subsidieverstrekking. De wethouder voelt zich overrompeld door WelzO, maar ik denk dat die gevoelens wederzijds zijn, eigenlijk is het niet te verkopen dat er met een welzijnsorganisatie zo wordt omgesprongen.

Het is net als met het parkeerbeleid, onbegrip alom voor dit welzijnsbeleid.

Egbert Prent (OpAssen)