Eindpitches ‘Day for Change’ leerlingen Nassaucollege Quintus

DELEN

Assen – De afgelopen periode hebben de tweede klas leerlingen van de talentrichting ondernemen van locatie Quintus gewerkt aan het project ‘Day for Change’. Day for Change is een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig economisch systeem.

Pitch
Voor dit project hebben de leerlingen op 23 november een zogenaamde pitch gehouden bij de Rabobank in Assen voor een microkrediet. Dit microkrediet hebben zij gebruikt voor het opzetten van hun eigen onderneming.

Winst
Linette Kempe en Roos Plat, docenten economie en ondernemen, vertellen dat zij voor de kerstvakantie de meest fantastische ideeën waar hebben zien worden. Zo werden bijvoorbeeld smoothies verkocht in de personeelskamer. Alle groepen hebben hun uiterste best gedaan om winst te maken, zodat deze winst ten goede komt aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De leerlingen hebben kennis verworven over ondernemen door het maken van een ondernemingsplan, samen te werken en daadwerkelijk geld te gaan verdienen. Daarnaast krijgen mensen in ontwikkelingslanden een kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Eindpitch
Op donderdag 25 januari jl. werd dit project afgesloten met de zogenaamde eindpitches. De leerlingen presenteerden hun plan en hun omzet. Door zowel het Dr. Nassau College als door de Rabobank zijn verschillende prijsjes uitgereikt voor de beste pitch, de beste samenwerking en de meeste winst. Uiteindelijk hebben de leerlingen ruim honderddertig euro aan winst behaald. Het winstbedrag gaat naar Day for Change.

Het Dr. Nassau College locatie Quintus biedt in alle lesprogramma’s de mogelijkheid om de buitenwereld binnen te halen. Bij onze talentrichtingen sport, ondernemen, technasium, en cultuur is het een vast onderdeel van het programma, bij de andere vakken bieden wij waar mogelijk de faciliteiten aan