Extra politietoezicht tegen overlast jongeren Pittelo Assen

DELEN

Extra politietoezicht tegen overlast jongeren Pittelo Assen

De gemeente Assen neemt met extra politietoezicht maatregelen tegen overlast door jongeren in de wijk Pittelo. De betreffende groep jongeren zorgt al geruime tijd voor overlast in de wijk. Met regelmaat is er sprake van het plegen van vernielingen, het vertonen van intimiderend gedrag en het veroorzaken van hinder in (delen van) de wijk. Maatregelen van gemeente en politie zorgden de afgelopen periode tijdelijk voor een afname van het aantal incidenten, maar de afgelopen week nam het aantal overlastmeldingen van bewoners weer toe.

De extra inzet van de politie is één van de maatregelen die de overlast in Pittelo moet terugdringen. Het is de bedoeling dat de extra politie-inzet wordt ondersteund met aanvullende acties. Die zijn momenteel in voorbereiding en moeten meerdere mogelijkheden bieden tot een effectieve en structurele aanpak van de overlast.