Fietsersbond Assen ‘Gemeente Assen klungelig en gevaarlijk’

DELEN

ASSEN – De Fietsersbond Assen is bezorgd over de ontwikkelingen in de binnenstad. In hoog tempo worden op belangrijke fietsroutes de fietsstroken weggehaald en de wegen versmald. Voorbeelden zijn de Zuidersingel, de Oostersingel, de Groningerstraat, de Stationsstraat, de Rolderstraat en de plannen met de Brinkstraat en Nieuwe Huizen.

De gemeente Assen handelt daarmee in strijd met het eigen beleid, zoals dat in 2005 is vastgelegd in de Nota Fietsverkeer. Fietsersbond Assen vindt de wijze waarop de gemeente met fietsers omgaat ronduit klungelig en gevaarlijk. De aanpak van de gemeente is ook in strijd met de richtlijnen van CROW en Fietsberaad.

Gevaarlijk

Door het verwijderen van de fietsstroken wordt de fietser gedwongen tussen de auto’s te gaan rijden. Op drukke routes wordt de fietser daardoor letterlijk gemangeld tussen de auto’s of van de weg gedrukt. Het idee hierachter is namelijk dat de fietsers de auto’s afremmen. Veel fietsers, vooral kwetsbare fietsers, voelen zich hierdoor niet meer veilig. Vooral voor ouderen en ouders met kinderen is dit een reden om deze routes te mijden en om te rijden, of maar niet meer naar de binnenstad te gaan. Voor ouderen betekent dit dat ze beperkt worden in hun mogelijkheden om zo lang mogelijk mobiel te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Dat fietsers de drukke routes mijden door de nieuwe weginrichting is goed te zien op de Zuidersingel. Daar rijden nog nauwelijks fietsers. Op plekken waar wel fietsstroken blijven, zoals op de Jan Fabriciusstraat, zijn ze gevaarlijk smal. Daar moeten fietsers ook allerlei capriolen uithalen om stilstaande bussen en vrachtwagens te omzeilen.

Afbraak fietsroutes

Op de Brink gaat Assen nog een stapje verder. De fietsroutes (Brinkstraat-Torenlaan en Brinkstraat-Kloosterstraat) worden daar verwijderd en vervangen door voetgangersgebied waar de fietser te gast is. Een slechte zaak voor fietsers én voetgangers omdat de situatie voor beide groepen minder duidelijk wordt.

Het verjagen van fietsers uit de binnenstad is slecht voor de middenstand in de binnenstad. De meeste klanten van de binnenstad komen namelijk op de fiets.

Fietsvriendelijk college?

De afbraak van het fietsroutenetwerk is ingezet door het vorige college van burgemeester en wethouders en wordt met volle kracht voortgezet door het huidige college. Drie van de collegepartijen laten zich erop voor staan het fietsverkeer in Assen te willen stimuleren. Toch slaagt dit college er niet in om dit in de praktijk te brengen. In een gesprek met wethouder Vlieg is het de Fietsersbond helaas nog niet gelukt om de ogen te openen voor de genoemde misstanden.

Ook bij de FlorijnAs

Niet alleen in de binnenstad is de situatie voor fietsers bedroevend. Ook bij de FlorijnAs gaat de fietser er per saldo op achteruit. De primaire fietsroute langs de noordzijde van Het Kanaal is hobbelig aangelegd en door menging met voetgangers die de trappen en het water mijden, niet vlot te berijden. De bruggen over Het Kanaal bij de Vaart en de Molenstraat zijn vanwege bezuinigingen versmald van 5,8 meter naar 3,8 meter, waardoor de doorstroming van fietsers (gemengd met voetgangers) sterk wordt beperkt op deze primaire fietsroutes.

Stationsplein

In de plannen voor het Stationsplein worden twee primaire fietsroutes afgebroken door de invoering van shared space. Gedeelten worden voetgangersgebied waar de fietser slechts te gast is. Dat betekent dat fietsers, die primaire fietsroutes gebruiken om vlot naar hun werk, school of ziekenhuis te gaan, stapvoets moeten gaan rijden om conflicten met voetgangers te vermijden. Juridisch is de fietser in zo’n gebied vogelvrij. De doorstroming van het fietsverkeer wordt door de invoering van deze obstakels teniet gedaan. CROW-Fietsberaad, een onafhankelijk kenniscentrum voor fietsbeleid, geeft de aanbeveling om geen shared space (voetgangerszones) op belangrijke fietsroutes toe te passen.

Oostelijke stadswijken

Fietsen tussen Marsdijk en het centrum was al niet aantrekkelijk vanwege de vele obstakels. Met de FlorijnAs wordt door de invoering van verkeerslichten en een extra rotonde (Fokkerstraat) de doorstroming voor fietsers van en naar Marsdijk alleen maar slechter. De nevendoelstelling van de FlorijnAs om de verbindingen tussen de oostelijke stadswijken en het centrum te verbeteren kan nu al als mislukt worden beschouwd.

Fietsersbond Assen blijft in gesprek met de gemeente om te proberen deze desastreuse ontwikkelingen te keren. Waar mogelijk en nodig zal de Fietsersbond ook juridische middelen inzetten.