Filosofisch debatcafé De Verdieping met Han Thomas Adriaenssen

DELEN

Assen – Op maandag 11 februari vindt in Podium Zuidhaege in Assen weer een avond van De Verdieping plaats, met lezing & debat. Van 19.30 tot 22.00 uur laten deelnemers zich meenemen in een lezing van Han Thomas Adriaenssen over de weerbarstigheid van de waarheid.

Is de menselijke geest bekwaam genoeg om iets met zekerheid te weten? Wanneer zouden we wel en wanneer niet de betrouwbaarheid van een beschreven gebeurtenis in twijfel moeten trekken? Thema’s die in het huidige tijdsgewricht van ‘fake-news’ zeker actueel zijn. In morele en politieke discussies – en ook in de wetenschap – is immers nooit alles 100% zeker.

Han Thomas Adriaenssen, universitair docent en assistent professor aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de RUG, neemt ons maandag 11 februari mee in deze problematiek. Hij houdt zich intensief bezig met scepticisme en neemt ons mee in het filosofische probleem van ‘perceptie en verbeelding’, van Aquino tot Descartes. Hij gaat in op vragen als: ‘Wat is precies het probleem?’, ‘in hoeverre kun je vertrouwen op het plaatje in je hoofd dat je van de wereld hebt?’ En ook: ‘Hoe ga je om met meningsverschillen hierover?’ ‘Zijn er duidelijke criteria voor zoiets als ‘pseudo argumenten’ en ‘echte discussie’

Adriaenssen is gespecialiseerd in de geschiedenis van de kentheorie en de cognitieve psychologie en houdt zich bezig met het werk van middeleeuwse en vroegmoderne filosofen, zoals Thomas van Aquino en René Descartes. Hij schreef een boek over de middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes: Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes, uitgegeven door het gerenomeerde Cambridge University Press.

Als veelbelovende jonge filosoof aan de RUG heeft hij al veel bereikt: tot drie keer toe verkozen als Docent van het Jaar bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Rug, en hij is ook lid van De Jonge Akademie. Daarbij houdt hij zich bezig met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Tegelijk onderhoudt Han Thomas Adriaenssen ook intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten

De toegangsprijs is acht euro. Jongeren betalen vier euro. Aanmelden kan via deverdieping2011@gmail.com