Filosofisch debatcafé De Verdieping over ‘wat het leven eigenlijk is’

DELEN

Assen – Op maandag 19 november vindt in Podium Zuidhaege in Assen weer een avond van De Verdieping plaats, met lezing & debat. Van 19.30 tot 22.00 uur laten deelnemers zich meenemen in een lezing van Jan Warndorff over ‘wat het leven eigenlijk is’. Een sprankelend betoog over een ‘nieuwe’ filosofie die antwoorden wil geven op vragen over het leven die we ons allemaal stellen.

Het leven zelf
Steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. Maar wat bedoelen ze precies met ‘het leven zelf’? Wat is ‘leven’? En wat hebben alle mensen ter wereld daarin met elkaar gemeen? Hebben we eenzelfde werkelijkheid? Delen we meerdere waarden met elkaar? Het lijken moeilijke vragen. Vaak leggen we teveel de nadruk op de verschillen en te weinig op de overeenkomsten.

Waarover kunnen we het in ieder geval met elkaar eens zijn?
Het antwoord op deze belangrijke vraag heeft veel urgentie in ons mondiale dorp van de 21e eeuw, aldus Jan Warndorff. Hij zal in zijn lezing betogen dat het antwoord eigenlijk volkomen voor de hand ligt. Alleen blijft het lastig om het goed onder woorden te brengen. Hoe voorkom je bij de beantwoording de verwarring van vele standpunten rond deze vraag. Hoe passen de verschillende ideologieën hierin?

Filosofie van het boerenverstand
De vraag ‘waarover zijn we het in ieder geval eens?’ leidde uiteindelijk tot de ‘filosofie van het boerenverstand’. Het nieuwe boek van Jan Warndorff kreeg de opmerkelijke titel ‘Geen idee’. De ‘filosofie van het boerenverstand’ gaat om een geweldloze manier van denken en spreken over wat ons allemaal aan het hart gaat. Jan Warndorff nodig uit tot een levenscultuur die in het teken staat van de stimulerende moraal: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. In zijn boek werkt hij deze cultuur uit in vier intermezzo’s.

Jan Warndorff
Jan Warndorff is van huis uit een wereldburger. Hij studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft zich daarnaast verdiept in o.a. het boeddhisme, Teilhard de Chardin, en vooral de levensfilosoof bij uitstek, José Ortega y Gasset. Het boek ‘Geen idee’ verscheen in 2017 bij Lemniscaat.

Locatie
Podium Zuidhaege
Zuidhaege 2
9401 NZ Assen