Fit en Fun week Assen tegen overgewicht

DELEN

Fit en Fun week Assen tegen overgewicht

Maatschappelijke organisaties, verschillende professionals en het Team Sport van de gemeente Assen werken ook dit jaar samen in de aanpak van overgewicht onder kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Tijdens de speciale Fit en Fun week in augustus gaan kinderen met overgewicht of neiging naar overgewicht aan de slag met diverse aspecten van gezonde leefstijl zoals meer bewegen en gezonde voeding. Vorig jaar vond de eerste Fit en Fun week plaats. Driekwart van de kinderen die deelnamen is daarna verder gegaan met een vervolgtraject.

Advies

Op 12 augustus beginnen 15 kinderen en hun ouders aan de tweede Fit en Fun week in Assen. Op het programma staan onder andere workshops gezonde voeding, theater, judo en dans. In de Fit en Fun week is de deelname van ouders een belangrijk onderdeel. Jeugdverpleegkundigen van de GGD zijn aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Aan het eind van de week kunnen ouders met hen een adviesgesprek aanvragen over mogelijke vervolgstappen na afloop van de Fit en Fun week.

Vorig jaar

Uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat kinderen en ouders de Fit en Fun week als zeer waardevol hebben ervaren. Ouders gaven aan dat de Fit en Fun week voor hen een opstap is naar een gezondere leefstijl. Kinderen hebben meer plezier in gezond eten en sporten en bewegen gekregen. De meesten van hen zijn doorgegaan met vervolgtrajecten bij een van de samenwerkende organisaties.  De jeugdverpleegkundigen van de GGD kijken met de ouders en kinderen welk traject passend is.

Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl is een van de vijf pijlers van het nieuwe beleid voor Zorg en Welzijn van de gemeente Assen. Kinderen en jongeren zijn daarbinnen een speerpunt. Zij kunnen via speciale preventieactiviteiten kennismaken met verschillende aspecten van gezonde leefstijl. Behalve de Fit en Fun week gaat het om voorlichting op scholen, gezonde kantines en het bevorderen van voldoende beweging in het onderwijs.