Forse groei gebruikers van Asser parkeergarages

DELEN
Assen in de landelijke top vijf parkeertarieven op straat

ASSEN – Het aantal automobilisten dat gebruik maakt  van de Asser parkeergarages is in januari met 13.000 toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2014. Vooral de garages bij de Citadel, het Drents Museum (voorheen Torenlaan) en de Nieuwe Kolk kregen aanmerkelijk meer bezoekers.

Ook het aantal abonnementen voor de garages is flink gestegen: er zijn nu al 300 abonnementen meer verkocht dan in 2014. Definitieve conclusies worden getrokken in 2016, maar de cijfers geven wel een eerste indruk van de gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid dat sinds 1 januari 2015 van kracht is.

Veemarktterrein

Om vast te kunnen stellen of het invoeren van betaald parkeren op het Veemarktterrein  de parkeerdruk in de omliggende wijken heeft vergroot, heeft de gemeente zowel in december als in januari tellingen gedaan. Daaruit blijkt dat alleen in het Havenkwartier het aantal geparkeerde auto’s flink is toegenomen. Ook het P+R terrein van de NS (Q-park) telt dagelijks zo’n 50 auto’s extra. Verder zijn er veel meer fietsen en scooters geteld bij het station.

Aanpassingen

De afgelopen weken zijn er zo’n 60 reacties bij de gemeente binnengekomen. Daarbij ging het vaak om betaald parkeren in de avonduren en de te korte parkeertijden die hiervoor gehanteerd worden. Op basis hiervan wordt voor een aantal straten en terreinen de maximale parkeerduur aangepast. Zo wordt de parkeerduur op de terreinen achter het ICO en de Zuidersingel verlengd naar 240 minuten en de Stationsstraat naar 120 minuten. Ook wordt het mogelijk een parkeervergunning aan te vragen voor het Veemarktterrein. Dit geldt alleen voor bedrijven en hun medewerkers in de directe omgeving van het terrein. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wensen van bezoekers en ondernemers in de betreffende gebieden.