Forse stijging WW-uitkeringen in Assen

DELEN

Het aantal werklozen is in december 2014 landelijk gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

In december nam de werkloosheid weer toe, nadat deze in de voorgaande drie maanden vrijwel niet was veranderd. Van mei tot en met augustus was er nog een sterke daling van de werkloosheid. De werkloosheid bedroeg in december 8,1 procent van de beroepsbevolking. Bij jongeren nam de werkloosheid niet toe. Onder 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december met 16 duizend is toegenomen tot 441 duizend. Het aantal uitkeringen was eind 2014 een fractie hoger dan eind 2013.

WW-uitkeringen in Assen

In Assen steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar flink. In de gemeente kregen in december 2014 1.904 mensen een WW-uitkering , dat is 6,1% van de beroepsbevolking meldt het UWV en 12% meer dan het landelijk gemiddelde. Het aantal WW-uitkeringen in Assen is ten opzichte van december 2013 gestegen met 7%.