Fouten in gemeentelijke heffingen hersteld

DELEN

Assen – Op zaterdag 28 januari viel bij de meeste Assenaren de aanslag voor OZB, afvalstoffen- en rioolheffing 2017 op de mat. Daarbij is helaas een fout gemaakt in de rioolheffing voor bewoners en bedrijven. Ook de OZB aanslag voor eigenaren van kleine gebouwtjes is niet correct. De gemeente zet alles op alles om de fouten zo snel mogelijk te herstellen.

Per ongeluk heeft de gemeente de verkeerde tarieven gebruikt voor de rioolheffing bij inwoners en bedrijven. De verlaging voor 2017 is namelijk niet in de tarieven rioolheffing verwerkt. Inwoners ontvangen daarom zo spoedig mogelijk een correctie op hun aanslag. De bedragen voor de automatische incasso worden aangepast. Wie al betaald heeft krijgt het te veel betaalde terug.

Ook bij het berekenen van de OZB is een fout gemaakt. Het gaat om de OZB voor kleine bouwwerken met een waarde tot 12.000 euro. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel garageboxen. Volgens de eigen regels van de gemeente zijn deze eigenaren vrijgesteld van OZB. De aanslag klopt daarom niet. Binnenkort krijgt iedereen die ten onrechte een aanslag heeft gekregen een brief met excuses. Wie al betaald heeft krijgt zijn geld terug.