Fusie van christelijke schoolbesturen in Drenthe

DELEN

Assen – Twee christelijke schoolbesturen in Drenthe, COG Drenthe in Assen en omstreken en CONOD in het noorden en oosten van Drenthe, gaan per 1 januari a.s. samen verder onder de nieuwe naam Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe).

Meerwaarde
Precies een jaar geleden vonden de eerste verkennende gesprekken plaats tussen de bestuurders van de beide organisaties. De fusie betekent voor beide organisaties een meerwaarde. Samen kunnen ze het christelijk onderwijs beter positioneren in Noord-, Midden- en Oost-Drenthe, kunnen ze kwalitatief, veelzijdig en hoogstaand onderwijs blijven verzorgen op hun scholen en beter inspelen op een nieuw bekostigingsstelsel. Beide besturen zijn financieel gezond en hebben kwalitatief goede scholen. Dit betekent dat ze beiden vanuit hun kracht samen kunnen gaan. Geografisch gezien is een fusie ook vanzelfsprekend.

Nieuwe naam
Uiteraard hoort bij een nieuwe start een nieuwe naam. Deze naam is mede ingegeven door de ontwikkeling van de scholen naar kindcentra voor onderwijs en opvang vanuit één visie, één team en, waar mogelijk, één organisatie. Het nieuwe schoolbestuur zal vanaf 1-1-2018 door het leven gaan als Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe), toonaangevend in onderwijs en opvang. De nieuwe standplaats van bestuur en staf zal in Assen zijn.

Als groter bestuur heeft CKC Drenthe het personeel meer te bieden: o.a. meer mogelijkheden voor mobiliteit, kennisdeling en een grotere invalpool bij ziekte. CKC Drenthe heeft 30 christelijke basisscholen in 6 Drentse gemeenten en er wordt les gegeven aan 5151 leerlingen. In totaal zijn 530 betrokken medewerkers werkzaam bij CKC Drenthe. Het College van Bestuur wordt gevormd door Albert Velthuis en Jacqueline Mulder.