Geen bioscoop uitje voor vluchtelingen TT Hall

DELEN

ASSEN – Zeer teleurgesteld was Egbert Prent van OpAssen donderdagavond na afloop van de vergadering van het Presidium. Prent wilde een bioscoopmiddag- of avond organiseren voor de vluchtelingen in de noodopvang van de TT Hall. Theater- bioscoop directeur Hilko Folkeringa en Ron Beerstra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waren positief over het voorstel, het Presidium reageerden anders.

“Vorige week heb ik gesproken met Hilko Folkeringa van De Nieuwe Kolk en Ron Beerstra van het COA, senior medewerker ondersteuning COA TT Hall, om voor de oorlogsvluchtelingen in de noodopvang van de TT-hall een bioscoopmiddag of avond te organiseren. Beide heren waren positief over mijn voorstel.

DNK gaf aan dat zij geen kans zagen om dit financieel te ondersteunen vanwege eigen exploitatie. Kosten werden begroot op circa 3000 euro. Om een en ander toch mogelijk te maken, heb ik de fractievoorzitters op de hoogte gesteld van mijn plan, behalve het CDA, positieve reactie van een CDA-raadslid, reageerde niemand van de heren fractievoorzitters.

Donderdagavond heb ik in de rondvraag van de presidiumvergadering dit voorstel ingebracht en toegelicht. Er gebeurde iets wat ik absoluut niet had verwacht: negatieve reacties van met name de PvdA, D66 en VVD. PvdA, bij monde van Martin Sagel, voelde zich zelfs met de rug tegen de muur gezet. Mij werd kwalijk genomen dat ik niet eerst het presidium van mijn plan op de hoogte had gesteld om daarna met DNK en COA om de tafel te gaan zitten. Feest voor die mensen gaat dan ook niet door, niet ik, maar deze mensen zijn hiervan de dupe van de opstelling van de leden van het Presidium met onze sociaaldemocraten voorop”.

Wat is Presidium?

De gemeenteraad van Assen heeft een Presidium. Het Presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters of hun vervangers. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het Presidium aanwezig.

Het Presidium heeft tot taak:

•de vergaderingen van de raad voor te bereiden;
•de zaken te behartigen die de werkgeverspositie van de raad betreffen;
•de zaken te behartigen die het functioneren van de raad betreffen.

Het Presidium vergadert voorafgaand aan de raadsvergaderingen.