Geen cijfers energiediefstallen bij hennepkweek Assen

DELEN
Geen cijfers energiediefstallen bij hennepkweek Assen

In 2014 zijn 4.676 hennepkwekerijen opgerold waar sprake was van energiediefstal. Dat maakt Netbeheer Nederland vandaag bekend namens alle regionale energienetbeheerders. Bij de in 2014 opgerolde hennepkwekerijen is voor 147 miljoen kWh aan elektriciteit gestolen, iets meer dan de 140 miljoen kWh in 2013.

Naar schatting wordt in totaal jaarlijks bijna een miljard kWh door hennepkwekerijen illegaal afgenomen. Dat is evenveel energie als alle huishoudens in de stad Den Haag in één jaar verbruiken. Daarom pleit Netbeheer Nederland voor de invoering van een fraudevergoeding en legitimatieplicht bij het aangaan van

“ Steeds vaker worden hennepplantages gevonden in modale woonhuizen. Dit gaat gepaard met directe veiligheidsrisico’s voor de omwonenden vanwege de verhoogde kans op brand.” Netbeheer Nederland

een contract om energiediefstal tegen te gaan. Hennepkwekerijen veroorzaken bovendien grote veiligheidsrisico’s. Regelmatig ontstaan branden als gevolg van ondeskundig aangelegde installaties. De netbeheerders doen er om die reden alles aan om energiediefstal tegen te gaan.

 Meer energiediefstal aangetoond

Uit de cijfers blijkt dat het aantal opgerolde kwekerijen waar sprake is van energiediefstal weliswaar is afgenomen, maar dat er meer energiediefstal is aangetoond (van 140 miljoen kWh in 2013 naar 147 miljoen kWh in 2014). Daaruit is af te leiden, dat de productie van een gemiddelde hennepkwekerij is toegenomen en dat de handel verder uitdijt. Steeds vaker worden hennepplantages gevonden in modale woonhuizen. Dit gaat gepaard met directe veiligheidsrisico’s voor de omwonenden vanwege de verhoogde kans op brand.

Elektriciteitsdiefstal hennepteelt Assen

Het werkgebied van Enexis is Oost- en Zuid-Nederland. Ook in een groot deel van Noord-Nederland ligt het netwerk van Enexis. Wat dit voor het werkgebied van Enexis betekent: ,,Het aantal facturen elektriciteitsdiefstal bij hennepteelt was in 2014 1688. Het aantal kWh-en elektriciteitsdiefstal bij hennepteelt afgerond is 54,4 miljoen”, zo laat perswoordvoeder Jan Bakker van Enexis aan onze redactie weten.

Specifieke cijfers voor onder anderen Assen geeft de netwerkbeheerder niet ,,Een verdere verdieping en uitsplitsing in regio’s en/of steden geven wij niet”.