Geen speciaal vignet voor taxibedrijven tijdens de TT

DELEN

Assen – “Alle taxibedrijven zullen op dezelfde manier worden behandeld”, dat is de reactie van de Gemeente Assen op een artikel in het Gezinsblad. In het bewuste artikel wordt gesuggereerd dat bepaalde taxibedrijven mogelijk voorrang kunnen krijgen bij het ophalen van klanten. Ze zouden dan een vignet moeten tonen aan de verkeersregelaars.

Bij de Gemeente Assen is echter niets bekend over een eventueel officieel vignet.

“Wij kunnen taxibedrijven niet verplichten om een vignet te plakken. Wij hebben geen instructies gegeven aan verkeersregelaars en we zullen alle taxibedrijven op dezelfde manier behandelen”.

De inhoud van het artikel schept dus een verkeerd beeld van de situatie. Alle taxibedrijven, al dan niet uit Assen afkomstig, zijn welkom en kunnen hun klanten vervoeren.

Geen officieel keurmerk
Het initiatief voor het genoemde vignet komt van Taxi Farhan en Taxi Radix. Wietze Mast laat ons weten dat hij als woordvoerder is aangesteld en vertelt dat ze een eigen keurmerk hebben bedacht: “Zo is duidelijk zichtbaar wat een Asser taxi is, we hebben dan ook voor een vignet besloten vanwege de herkenning voor de reiziger”. Het is met nadruk een “eigen keurmerk” en geen officieel keurmerk. Men heeft dit vignet zelf bedacht en op A4-tjes geprint. Het initiatief wordt niet ondersteund door de Gemeente Assen en ook niet door álle taxibedrijven.

Het artikel in het Gezinsblad zorgt voor verbazing en onduidelijkheid bij bepaalde taxibedrijven uit Assen die niet zijn benaderd over dit initiatief. Ze vragen zich af of zij niet meer welkom zijn in de binnenstad en bij de campings. Ze zijn bang om buitengesloten te worden en inkomsten mis te lopen vanwege de publicatie in het Gezinsblad.

Wietze Mast wil namelijk flyers laten verspreiden bij restaurants, campings en pensions om klanten duidelijk te maken dat ze beter kunnen kiezen voor “Samenwerkende Taxi’s Assen”. Van een echte samenwerking tussen alle Asser taxibedrijven is echter geen sprake. Sterker nog, dit initiatief van taxibedrijf Farhan en Radix zorgt voor veel onrust onderling.

“Op deze manier kan iedere taxichauffeur zijn eigen keurmerk ontwikkelen en uitdragen, zonder dat het enige waarde heeft. Je schept op deze manier grote onduidelijkheid bij chauffeurs én klanten. We willen allemaal onze boterham verdienen. Het komt de sfeer onderling niet ten goede”, aldus een taxichauffeur uit Assen die zich niet heeft aangesloten bij de Samenwerkende Taxi’s.

Geen uitzonderingen
Volgens het artikel worden de verkeersregelaars via de Gemeente Assen op de hoogte worden gebracht van dit zogenaamde vignet en hebben ze de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan bepaalde taxibedrijven. Taxibedrijven kunnen, volgens Wietze Mast, een print van het vignet ontvangen indien ze zich aansluiten bij “deze groepering”, zoals Mast de samenwerking omschrijft. De dienst die verantwoordelijk is voor het regelen van het verkeer ontkent echter stellig dat hun verkeersregelaars worden voorgelicht over het vignet en de mogelijkheid om selectief te werken. De informatie in het Gezinsblad schijnt niet te kloppen. Alle taxibedrijven kunnen doorrijden tot de afzetting, er worden absoluut geen uitzonderingen gemaakt. Naar een vignet wordt niet gekeken. Het is een zelfbenoemde status.

Niet officieel
Na de TT wil de groepering van Wietze Mast een notariële akte laten opmaken. Volgens Mast zijn de statuten al opgesteld maar was er te weinig tijd om een en ander notarieel vast te leggen vóór de TT van dit jaar. Dit gebeurt dus pas na de TT. Wietze Mast: “Het is dus nog niet officieel, maar officieus”. Na de TT wil men alles afronden bij de Gemeente Assen en, zoals Wietze Mast zegt: “Dit vignet blijft bestaan zodat wij in de toekomst ook bij andere evenementen voorrang kunnen krijgen”. Gemeente en verkeersregelaars zijn volgens Mast op de hoogte van dit gebeuren. Men wil volgend jaar taxibedrijven die het initiatief niet ondersteunen uitsluiten. “Het is ons doel dat andere taxibedrijven niet naar Assen rijden. Dat is de insteek. Het is ons feest”.

Alle taxibedrijven welkom
Vooralsnog zijn dus álle taxibedrijven welkom in Assen en is het bericht in het Gezinsblad slechts een wens van een bepaalde groep chauffeurs. Het kan dus als voorbarig worden beschouwd en niet als officieel. Het is slechts een eigen ontwikkeld “keurmerk”/”vignet”.