Geluidshinder en trillingen door heiwerkzaamheden

DELEN

ASSEN – De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe autobrug aan de Industrieweg zijn in volle gang. Vanaf 4 mei start aannemer Van Hattum en Blankevoort met het aanbrengen van ongeveer 130 betonnen heipalen in de grond, tot een diepte van ongeveer 12 meter. Deze palen zorgen straks voor een stevige fundering voor de brug.

Het heien vindt plaats in de periode 4 mei tot en met 15 mei, tussen 07.00 uur en 19.00 uur (niet op zon- en feestdagen). Het heien brengt geluidhinder met zich mee voor de omgeving. Ook zijn mogelijk trillingen voelbaar in de omgeving. Deze trillingen kunnen hinderlijk zijn, maar zijn niet schadelijk.

Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen van de aannemer.