Gemeente Assen gaat mogelijk armoedebeleid aanpassen

DELEN
ASSEN – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft gereageerd op vragen van raadslid Luc Rengers (PvdA) over toepassing van een regeling voor minima.

Rengers gaf in de vraagstelling aan, dat jongeren de mogelijkheid hebben een bijdrage te kunnen krijgen voor deelname aan culturele en sportieve activiteiten. Echter wanneer de achttienjarige leeftijd is bereikt, vervalt de tegemoetkoming. Het gemeentelijke ‘meedoen’ beleid is er op gericht, dat geen enkele Assenaar tussen wal en schip zal vallen als het gaat om deelname aan bedoelde activiteiten.

Aanpassing armoedebeleid

Het College onderschrijft de problematiek en stelt, dat inzicht nodig is in de ernst en omvang daarvan. Als inderdaad blijkt, dat met name kwetsbare groepen buiten de boot vallen, zou een oplossing in de vorm van een compensatieregeling moeten leiden tot aanpassing van het armoedebeleid. De bestaande vangnetregelingen zijn met name gericht op participatie van jeugdigen tot 18 jaar. De onderhavige problematiek  heeft betrekking op een andere doelgroep. Indien compensatie wenselijk is, dient het beleidskader door de raad te worden gewijzigd.

Inwoners van 21 jaar en ouder met een laag inkomen, kunnen in bepaalde situaties een individuele inkomenstoeslag (IIT) aanvragen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen