Gemeente Assen erkend als ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’

DELEN

Assen – Vanmiddag heeft de gemeente Assen de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen van stichting Werk & Mantelzorg. Gemeentesecretaris Theo Dijkstra nam het predicaat in ontvangst tijdens een workshop voor werkende mantelzorgers. “De erkenning is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere organisaties inspireren om het thema werk en mantelzorg bespreekbaar te maken.”

Combinatie van werk en mantelzorg mogelijk maken
Negen procent van de werknemers in Assen is mantelzorger. De gemeente ontvangt de erkenning omdat ze de combinatie van werk en mantelzorg goed mogelijk maakt voor haar werknemers en het onderwerp structureel bespreekbaar maakt. De gemeente houdt in haar personeelsbeleid rekening met medewerkers die ook mantelzorgtaken hebben. Medewerkers kunnen gebruik maken van wettelijke regelingen zoals kortdurend en langdurend zorgverlof. Daarnaast kunnen medewerkers hun uren flexibel inzetten en is er maatwerk mogelijk.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Door de veranderingen in de zorg wordt van iedereen gevraagd meer voor elkaar te doen. De druk op de werkende mantelzorgers neemt hierdoor verder toe. Dijkstra: “Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden en de combinatie van werk en mantelzorg goed mogelijk te maken, is mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid erg belangrijk. Het resulteert in tevreden en betrokken werknemers en helpt werkgevers om ziekteverzuim en uitval te voorkomen.”

Erkenning
Werk & Mantelzorg kan organisaties die de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers, erkennen als mantelzorgvriendelijke werkgever. Organisaties die het thema werk en mantelzorg bespreekbaar maken, hun medewerkers wijzen op de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkoplossingen en maatwerk bieden komen ervoor in aanmerking. Organisaties kunnen zichzelf hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl