Gemeente Assen gaat afvalcontainers voorzien van chip

DELEN
Gemeente Assen gaat afvalcontainers voorzien van chip

In de periode van 20 oktober tot en met 3 december worden de afvalcontainers in de gemeente Assen gechipt.

Niet om kilo’s in rekening te brengen, maar om ervoor te zorgen dat vanaf januari 2015 alleen containers worden geleegd waarvoor inwoners afvalstoffenheffing betalen. Dit geldt ook voor de containers van huishoudens die zijn vrijgesteld voor deze heffing. Afvalcontainers die aan de weg staan maar waarvoor geen afvalstoffenheffing betaald wordt, kan de gemeente innemen en hergebruiken. Zo werken we efficiënter en wordt de afvalinzameling duurzamer. Gechipte containers zijn te herkennen aan een barcode-adressticker. Vanaf 1 januari 2015 worden containers zonder zo’n sticker niet meer geleegd. U ontvangt een brief met stickers  ontvangt een week van te voren een brief met daarin instructies én stickers. Let op! Gooi deze brief niet weg, want deze wordt éénmalig verstrekt.

Herkenningstickers

Bij de brief zitten gele herkenningsstickers die u zélf op het deksel van uw containers moet plakken. Zo herkent de aannemer welke container gechipt moet worden. Vervolgens zet u de containers aan de straat voor uw woning en niet op een verzamelplaats. U doet dit op de dag zoals in de brief staat vermeld. Barcode-adressticker U kunt uw container binnenhalen als deze is voorzien van een barcode-adressticker aan de rechterkant van uw container. De herkenningssticker op het deksel is dan verwijderd. Wanneer uw containers voor 18.00 uur nog niet is voorzien van een barcodeadressticker, dan gebeurt dit de eerstvolgende werkdag. Laat de container in dit geval buiten aan de weg staan. Inleveren extra containers In de gemeente Assen is het aantal containers per huishouden één voor restafval, één voor gft-afval, één voor papier en eventueel één voor plastic. Heeft u meer containers dan kunt u deze inleveren door deze ook voor uw woning te zetten (niet op de verzamelplaats). Alle containers die dan niet zijn voorzien van een gele herkenningssticker worden ingenomen voor hergebruik.