Gemeente Assen gaat de strijd aan met identiteitsfraude

DELEN
Gemeente Assen gaat de strijd aan met identiteitsfraude

ASSEN – Fraude met identiteitsbewijzen veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en het bedrijfsleven. Identiteitsfraude is wereldwijd zelfs de nummer één van fraudezaken. Wanneer een identiteit wordt gestolen of misbruikt is het persoonlijk leed aanzienlijk, afgezien nog van de financiële schade.

De gemeente Assen gaat daarom de strijd aan tegen identiteitsfraude met behulp van ID-burger. ID burger kan binnen enkele seconden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen controleren op echtheid, ongeacht het land van herkomst. Dit gebeurt door het document te scannen.

Documentcontrole bij Gemeente Assen

Het vaststellen van iemands identiteit vormt de basis van het werk bij het klantcontactcentrum. Documentcontrole is daarom erg belangrijk. De hoeveelheid aan verschillende identiteitsbewijzen en de complexiteit van de echtheidskenmerken zorgt ervoor dat het handmatig controleren van documenten zeer lastig is. ID-burger controleert binnen enkele seconden zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken. .

Identiteitsfraude

Het frauderen met iemands identiteit is vaak de start voor het plegen van meerdere misdrijven. Naar aanleiding van onderzoek wordt het aantal slachtoffers van identiteitsfraude in Nederland in 2012 geschat op 612.000 burgers. Dit is een stijging van ruim 800% ten opzichte van 2007. De totale schade die burgers door identiteitsfraude in 2012 hebben geleden bedraagt € 355 miljoen. In dit totaalbedrag is de schadepost bij bedrijven of andere instellingen nog niet meegenomen.