Gemeente Assen gaat niet in op aanbod overname klanten TSN

Aanbod van Buurtzorg om klanten van TSN over te nemen

DELEN
ASSEN – Aanbieders van hulp bij de huishouding en schoonmaakwerk willen de klanten van TSN Thuiszorg overnemen. De bijna 400 klanten van TSN ontvangen hierover voor 1 maart een brief van de gemeente. In deze brief staat welke aanbieder de hulp bij de huishouding bij hen gaat verzorgen.

Toen bekend werd dat TSN uitstel van betaling had gekregen, heeft de gemeente Assen met de andere gecontracteerde aanbieders gesproken over het voortzetten van de hulp bij een mogelijk faillissement van TSN. Al snel werd duidelijk dat deze aanbieders na een faillissement voldoende capaciteit kunnen vrijmaken voor het extra werk. Om te zorgen voor een vlotte overgang zijn de klanten verdeeld over de aanbieders.

De gemeente dringt er bij deze aanbieders op aan om bij het uitbreiden van hun capaciteit een beroep te doen op thuishulpen van TSN. Hiermee kan de relatie klant thuishulp worden voortgezet en is er sprake van behoud van werkgelegenheid.

Met de brief doen aanbieders en gemeente een gezamenlijk voorstel aan de voormalige klanten van TSN. Als zij liever met een andere aanbieder in zee gaan, dan kunnen zij een keus maken uit de lijst met aanbieders die een contract met de gemeente hebben hulp bij het huishouden. De lijst is te vinden in de brief en op de website van de gemeente Assen.

Gemeente Assen gaat niet in overname klanten TSN

De keus voor aanbieders die nu al een contract met de gemeente hebben betekent dat de gemeente Assen niet ingaat op het aanbod van Buurtzorg om klanten van TSN over te nemen. Onderhandelingen tussen vakbonden, Buurtzorg en de bewindvoerders van TSN leidden tot dit aanbod aan gemeenten. Ministerie van VWS en Vereniging van Nederlandse gemeenten ondersteunden hierbij.

In het aanbod van Buurtzorg kunnen klanten hun hulp behouden en is de werkgelegenheid van medewerkers gegarandeerd onder de huidige voorwaarden. Wel vraagt Buurtzorg financiële compensatie voor het overnemen van het contract van TSN. Hierin zit voor de gemeenten een belangrijk financieel en juridisch risico omdat er daarmee sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen