Gemeente Assen geeft groen licht voor Factory Outlet Center

DELEN
ASSEN – De gemeente Assen zet de plannen voor de bouw van een Factory Outlet Center (FOC) bij het TT Circuit door. Het College van B & W gaf dinsdag groen licht voor de omstreden plannen en stuurt ze door naar de gemeenteraad.

Er is veel weerstand tegen het voornemen omdat Assen in het centrum kampt met een schrikbarend hoog percentage leegstand. Winkeliers uit omringende plaatsen vrezen bovendien de komst van het FOC. De verwachting is echter dat ook de Asser gemeenteraad met de bouw zal instemmen.

FOC Factory Outlet Center Assen

In het nieuw te bouwen Factory Outlet Center zullen zo’n tweehonderd winkels gehuisvest worden die wekelijks zo’n tienduizend bezoekers gaan trekken. Het veertig miljoen kostende project moet op termijn 300 arbeidsplaatsen opleveren.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen